Cena rektora ČVUT pro doc. Libora Šnobla z výzkumného programu THEORY

doc. Libor Šnobl

doc. Libor Šnobl

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT). Ocenění za práci Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech si převzali 21. ledna 2020 v Betlémské kapli na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT.

Společná práce doc. Libora Šnobla a Antonelleho Marchesiella zlepší pochopení superintegrabilních systémů, zejména při porovnání systémů s magnetickými poli a systémů s pouze skalárním potenciálem, jakož i k možným fyzikálním aplikacím, např. ve fyzice plazmatu. Superintegrabilní systémy, tj. integrovatelné systémy, které mají další dodatečné integrály pohybu, tvoří důležitou třídu mechanických systémů. Hlavní těžiště výzkumu spočívá ve zkoumání superintegrability v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech. Jeho výsledky jsou relevantní např. při výzkumu magnetických nádob potřebných pro udržení plazmatu při termojaderné fúzi.

„Práce je výsledkem intenzívní mezinárodní spolupráci. Hlavním partnerským pracovištěm je Centre de recherches mathématiques, Université de Montréal, jehož laboratoře matematické fyziky je doc. Libor Šnobl od roku 2018 externím asociovaným členem a jež je primárním působištěm prof. Pavla Winternitze,“ upřesňuje navrhovatel prof. Igor Jex.

(Pokračování textu…)

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Pozvánka ČVUT FJFI ICHEP PragueNejvětší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) oslaví 65 let a štěpný školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec si připomene 30 let od prvního spuštění. A to vše v době, kdy začíná renesance jaderné energetiky v Česku díky rozhodnutí vlády ČR vybudovat nový blok jaderné elektrárny Temelín. To je jen několik z událostí, na kterých se v roce 2020 FJFI podílí.

„Velmi nás těší, že se českým částicovým fyzikům nejen z naší fakulty podařilo získat pořadatelství konference ICHEP. Praha se tak na týden stane centrem světového dění, protože sem dorazí na 1200 předních odborníků na částicovou fyziku. A my věříme, že i díky tomu tento zajímavý vědní obor získá nové fanoušky, a vědění o původu vesmíru a částicích, které ho tvoří, se posune zase o kus dál,“ vysvětluje prof. Igor Jex, děkan FJFI a ředitel Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), které je jedním z partnerů konference ICHEP.

(Pokračování textu…)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT je dobrým začátkem kariéry

Vědci, vrcholoví manažeři, programátoři, vysoce postavení státní úředníci, ale i třeba specializovaní odborníci v nemocnicích či na různých dalších pracovištích – na všech takových místech pracují absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ta sice hodně staví na svém vědeckém zaměření a už od magisterského stupně zapojuje studenty do výzkumu, nicméně i z praxe je o její studenty velký zájem. Přesvědčit se o tom mohou i návštěvníci Dne otevřených dveří na fakultě v úterý 26. listopadu 2019 od 9.00 hodin.

„Fakulta dlouhodobě spolupracuje s několika desítkami nejrůznějších institucí a firem z různých oborů a zemí a vědecká činnost se zčásti realizuje právě i pro externí partnery. Nejde jen o to porozumět svému oboru, ale studenti se učí také týmové spolupráci a komunikaci a tyto dovednosti a znalosti jsou velmi ceněné nejen na univerzitní půdě,“ vysvětluje prof. Igor Jex, děkan FJFI. Studenti často pracují i na projektech v zahraničí – například ve švýcarském CERNu, ve Francii na projektu ITER, v USA na BNL a dalších.

Fakulta se může pochlubit vysokým podílem doktorandů na celkovém počtu studentů – je jich přes 25 procent. „Nezastíráme, že studium na naší fakultě je náročné, nicméně díky zapojení do výzkumu už v rámci navazujícího studia mohou relativně jednoduše udělat další krok a získat kromě magisterského také doktorský titul. Ostatně se zapojením studentů počítá i jeden z největších projektů hrazených z fondů EU, který ČVUT v Praze získalo, projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS),“ dodává prof. Igor Jex, který je mimo jiné ředitelem projektu CAAS. Z celkového počtu více než 1200 studentů jich v doktorském studiu na FJFI v akademickém roce 2019/20 studuje přes 300.

(Pokračování textu…)

Kvantové počítače vystrkují růžky, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ví proč

Koncem října 2019 oznámila společnost Google (prostřednictvím článku v Nature), že dosáhla takzvané kvantové nadřazenosti, tedy okamžiku, kdy kvantový počítač provede výpočet řádově rychleji než superpočítač klasické architektury.

Zprávu o úspěchu společnosti Google i reakci asi největšího konkurenta v oblasti vývoje kvantových počítačů – společnosti IBM – přinesla prakticky všechna média. Česká televize si do Studia ČT24 (reportáž v čase 0:17:39) pozvala prof. Igora Jexe, děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a jednoho z předních českých odborníků na kvantové technologie, mimo jiné také člena strategického poradního sboru evropského výzkumného projektu QuantERA zabývajícího se právě kvantovými technologiemi.

Technologie kvantových počítačů však stále zůstává v plenkách a její praktické využití je ještě vzdálené. Na FJFI patří kvantové technologie mezi důležité součásti výzkumu i studia. Jsou také součástí projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), kde je kvantová optika a kvantová informace jedním z podprogramů výzkumného programu Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY).

Částice spojují fyziky, umělce a techniky

Propojit částicové fyziky, techniky a umělce se podařilo v rámci jednoho z podprogramů výzkumného programu PARTPHYS, který se v rámci projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) zaměřuje právě na částicovou a jadernou fyziku.

Podprogram nazvaný Jazyk pro komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností propojuje částicové fyziky s umělci a techniky a v rámci Institutu Intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) jim umožňuje vzájemnou kooperaci.

Částicová fyzika se zabývá těmi nejmenšími stavebními kamínky, jež věda zatím dokázala identifikovat, tedy částicemi tvořícími atomy a jejich jádra. Odborníci z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) proto v rámci několika workshopů připravili několik přednášek o částicové fyzice pro studenty a pedagogy průmyslového designu spolupracující v IIM. Ti jim naopak představili různá umělecká díla inspirovaná vědou.

(Pokračování textu…)

Chemie má na ČVUT své důležité místo – ve výuce i v oblasti špičkové vědy

Nové léky využitelné například v boji s rakovinou, přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). O tom všem se dozvědí účastníci celodenního semináře Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek 22. listopadu 2019 pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Je tedy určen především učitelům středních škol, ale je otevřený i pro jejich studenty a další zájemce.

„Chemie není obor, který si lidé v souvislosti s ČVUT automaticky vybaví, ale přitom je technika s chemií velmi provázána a na naší univerzitě má své nezastupitelné místo a také četné vědecké úspěchy, ať už v oblasti jaderné chemie, radiofarmak, chemie ve stavebnictví či v elektrotechnice. Právě proto jsem rád, že se kolegové z různých fakult spojili, aby chemii na ČVUT představili a ukázali její možnosti a bohaté uplatnění,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Přestože si ČVUT veřejnost zpravidla spojuje se strojírenskými, elektrotechnickými, stavebními a jadernými obory, své místo na nejstarší české technické univerzitě má i chemie. Dvě z osmi fakult ČVUT mají dokonce chemii v názvu jedné ze svých kateder: katedra jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a katedra materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební (FSv). S chemií se ale studenti setkají také na Fakultě elektrotechnické (FEL). A chemie je důležitou oblastí také v Kloknerově ústavu, který je také součástí ČVUT a který se zabývá především stavebními materiály. Obor jaderná chemie na FJFI nabízí unikátní kombinaci chemie, fyziky, matematiky a následnou možnost specializace na aplikovanou jadernou chemii či jadernou chemii v biologii a medicíně. Na Fakultě stavební je chemie nedílnou součástí oboru Materiálové inženýrství, který vychází i z poznatků dalších vědních oborů, jako je fyzika, fyzikální chemie, matematika, programování atd. Materiáloví inženýři jsou tak schopni navrhovat hmoty „šité na míru“ a vyrábět stavební materiály s předem naprogramovanými vlastnostmi pro tu kterou stavební konstrukci nebo daný prvek stavby. (Pokračování textu…)