Hned několik pracovníků CAAS získalo titul profesora

Hned tři pracovníci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) byli 28. listopadu 2022 jmenováni profesory. Jmenovací dekrety jim ministr školství Vladimír Balaš předal ve Velké aule Karolina 19. prosince 2022, a stvrdil tak jmenování celkem 76 nových profesorek a profesorů prezidentem České republiky. Na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze titul profesora z naší fakulty získali:

prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. – klíčový vědecký pracovník programu PLASMA z Katedry fyziky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Ivan Richter, Dr. – klíčový vědecký pracovník programu LASE z Katedry fyzikální elektroniky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. – klíčový vědecký pracovník programu MATE z Katedry inženýrství pevných látek FJFI  pro obor Fyzikální a materiálové inženýrství