IRMA

Instrumentální radiační analytické metody

Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice a
struktury.

Mezi unikátní pomůcky používané týmem patří například jaderný reaktor VR-1 řízený FJFI (http://reaktorvr1.eu/index.php). ČVUT spravuje také Van der Graafův urychlovač a využívá řadu analytických metod – například Mössbauerovu spektroskopii, PIXE a RBS analýzy, rentgenovou fluorescenční analýzu aj.

Práce v rámci výzkumného programu IRMA budou tematicky rozděleny do tří oblastí (podprogramů):

A) Detektory záření (Petr Průša)
B) Instrumentální analytické metody (Ladislav Musílek)
C) Analýza materiálů užívající difrakci záření (Stanislav Vratislav)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

novinky z programu

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 30. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu MATE vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. The effects of swift Xe ion bombardment on the amorphous structure of a VITROPERM type alloy Š. Michalik, M. Cesnek, M. Pavlovič, […]
Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu IRMA vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Antimony leaching from antimony-bearing ferric oxyhydroxides by filamentous fungi and biotransformation of ferric substrate Author Martin Urík, Filip Polák, Marek Bujdoš, Marcel B. Miglierini, Barbora Milová-Žiaková, Bence Farkas, […]
Koordinátor programu: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice astruktury. Mezi unikátní pomůcky používané týmem patří například jaderný reaktor VR-1 řízený FJFI (http://reaktorvr1.eu/index.php). […]