Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd

Ředitel projektu CAAS: prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Hlavním cílem projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) je integrace základního a orientovaného výzkumu v různých vědeckých disciplínách. Vznikne tak efektivní prostředí pro mezioborový výzkum, a to díky propojení existujících týmů z rozličných fakult a partnerských institucí.

Vedle podpory excelentního výzkumu a synergií mezi programy pomůže CAAS také s modernizací výzkumné infrastruktury, ale i se získáváním specialistů ze zahraničí a podporou mladých vědců.

 

Billboard CAAS na budově ČVUT u rektorátu.

CAAS zahajuje svou činnost v roce 2018 s devíti výzkumnými programy

 1. Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY)
 2. Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS)
 3. Detektorová fyzika a technologie (DETE)
 4. Fyzika plasmatu (PLASMA)
 5. Laserová fyzika a fotonika (LASE)
 6. Materiálová věda a inženýrství (MATE)
 7. Jaderná chemie (CHEMISTRY)
 8. Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)
 9. Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS)

V průběhu projektu, který je rozvržen do konce června 2023, mohou vzniknout i další výzkumné programy.

Celkem se na projektu podílí šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského. Projektový tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) zajistí kooperaci všech zapojených subjektů vč. Fakulty stavební (FSv), Fakulty strojní (FS), Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty architektury (FA) a Fakulty informačních technologií (FIT).

Schéma zapojení jednotlivých fakult ČVUT a partnera projektu do projektu CAAS a jeho programů

Klíčové projektové aktivity

 1. Podpora excelentních výzkumných aktivit a zvýšení vědeckého výkonu projektového týmu.
 2. Upgrade a modernizace výzkumné infrastruktury s cílem maximalizovat vědecký výkon projektového týmu
 3. Podpora rozvoje výzkumného týmu
 4. Podpora internacionalizace – posílení mezinárodních aspektů výzkumu – strategické partnerství a mezinárodní spolupráce – a rozšiřování vědomostí a výsledků výzkumných aktivit do zahraničí s cílem maximalizovat vědecký výkon projektového týmu.
 5. Projektový management