PARTPHYS

Částicová a jaderná fyzika

Skupina částicové fyziky staví na silných výzkumných aktivitách v oblasti částicové a jaderné fyziky, které jsou realizovány skupinami na FJFI a FS. Členové skupiny částicové fyziky jsou součástí špičkových experimentů zkoumajících strukturu jaderné hmoty (ATLAS, ALICE, STAR, CBM, D0) a antihmoty (AEgIS), jakožto i vývoje detektorů pro tyto experimenty, budoucích experimentů a teoretických studií zabývajících se strukturou a vlastnostmi hmoty. Fyzika ultrarelativistických srážek těžkých iontů a částic je vyučována v Centru pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek (http://physics.fjfi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/centravyzkumu) a v dalších experimentálních a teoretických skupinách na FJFI (http://physics.fjfi.cvut.cz/).

Výzkumná práce PARTPHYS programu bude rozdělena do sedmi podprogramů:

A) Vlastnosti jetů a jejich modifikace v prostředí QGP (Jana Bielčíková)
B) Produkce a interakce částic těžkých vůní (Jaroslav Bielčík)
C) Fotojaderné interakce v ultraperiferálních srážkách (Jesus Guillermo Contreras Nuno)
D) Fenomenologické modely efektů ve studené jaderné hmotě (Jan Nemčík)
E) Monte-Carlo modelování produkce částic v hadronových srážkách (Boris Tomášik)
F) Rydbergovy stavy atomů ve vysokoenergetickém plazmatu (Svatopluk Civiš)
G) Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností (Roman Berka)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.

novinky z programu

Tanečně vizuální pocta kvantové fyzice nazvaná Color Force se představila účastníkům slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) v Divadle Archa. Záznam vystoupení je nyní dostupný online. Stejně tak i krátký sestřih celého odpoledne a večera. Program uvedl prof. Igor Jex, ředitel CAAS, a doc. Jaroslav Bielčík, který je vedoucím výzkumného programu Částicová fyzika (PARTPHYS) v rámci CAAS. Jedním z jeho výstupů je právě i taneční vystoupení Color Force. To vznikalo v rámci podprogramu Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností, který vede Roman Berka, ředitel Institutu Intermédií při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.
Přednášky a večerní vystoupení Color Force na Slavnostním shromáždění CAAS diváky zaujaly a nadchly. Program ve čtvrtek 4. listopadu 2021 krátce po od 16.00 hod. v Divadle Archa uvedl ředitel CAAS prof. Igor Jex, který sám jednu přednášku - Fraktály a kvantová informace - připravil.
Color Force – aneb tanečně vizuální pocta kvantové fyzice čeká návštěvníky slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) v Divadle Archa ve čtvrtek 4. listopadu 2021. Předcházet mu od 16.00 hodin budou vědecké přednášky výzkumníků zapojených v projektu. Večerní program zahájí v 19.30 prof. Igor Jex jako ředitel CAAS a doc. Jaroslav Bielčík, který je vedoucím výzkumného programu Částicová fyzika (PARPHYS) v rámci CAAS. Jedním z jeho výstupů je právě i taneční vystoupení Color Force. Vznikalo v rámci podprogramu Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností, který vede Roman Berka, ředitel Institutu Intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V rámci projektu došlo k četným setkáním vědců s umělci z různých oborů a jejich společné práci.
Cenu Josefa Hlávky za rok 2020 získal za svou vědeckou činnost během doktorského studia Marek Matas, absolvent Experimentální jaderné a částicové fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ocenění si převzal v září na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904.
Interakce mezi věci a umělci má sílu obohatit všechny zúčastněné. I to je důvod, proč byl v rámci výzkumného programu PARTPHYS (částicová fyzika) projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) vytvořen podprogram Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST. Proces přípravy artefaktu a dalších aktivit v rámci podprogramu Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST shrnuje také elektronická publikace, kterou si můžete stáhnout (pdf, 13 MB).