Budoucí výzkum na upgradovaném experimentu Alice na urychlovači LHC bude probírat konference ALICE Upgrade Week v Praze, která začíná v pondělí 19. září 2022 na Novotného lávce. Sejde se tam zhruba stovka vědců zabývajících se studiem kvark-gluonového plazmatu z celého světa. Do Prahy zavítá také hlavní reprezentant experimentu Luciano Musa a jeho nástupce a koordinátor upgradu Marco Van Leeuwen, Nikhef National institute for subatomic physics z Nizozemska.

„Už v názvu konference je slovo upgrade, které předesílá, že se budeme zabývat zejména budoucím výzkumem na experimentu Alice. Urychlovač LHC běží od listopadu 2010 a Alice za tu dobu prošla dvěma zásadními upgrady, nyní probíhá už třetí,“ říká Karel Šafařík z Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a jeden z organizátorů konference.

Během týdne účastníci zhodnotí a prodiskutují probíhající výzkum a zaměří se na další rozvoj experimentu Alice. Zejména technické návrhy upgradů. Jednotlivé skupiny vědců budou prezentovat své zájmy a možnosti dalšího směřování výzkumu, které by jim inovovaný experiment měl umožnit.

Projekt ALICE (A Large Ion Collider Experiment – velký experiment na srážeči iontů) je jedním z největších experimentů na světě zabývajících se výzkumem fyziky mikrosvěta. Zkoumá quark-gluonové plazma, které se vytvořilo krátce po velkém třesku a z kterého postupně vznikl celý vesmír. Celkem se na projektu podílí přes tisíc fyziků, techniků a inženýrů spolu s více než dvěma stovkami doktorandů ze 105 institucí ze 30 zemí světa.

Akci, která je naplánována do pátku 23. září 2022, spolupořádají Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, České vysoké učení technické v Praze prostřednictvím FJFI a Ústav jaderné fyziky. Konference je součástí projektu Centrum pokročilých aplikovaných věd – CAAS (OP VVV pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778), který spolufinancuje Evropská unie.