První monitorovací období projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS: Centre of Advanced Applied Sciences) uplynulo na konci března 2019. Během prvního období, které začalo v srpnu 2018 se především formovaly týmy jednotlivých výzkumných programů a začaly práce na výzkumných úkolech. Dosažené výsledky byly publikovány v odborných časopisech a prezentovány na národních i mezinárodních setkáních a konferencích, a to v souladu s navrženým programem. Přehled publikací po jednotlivých programech je uveden na webových stránkách CAAS. Zde je také ke stažení celé znění Zprávy o pokroku v realizaci projektu č. 1 (pdf, 1 MB), s představením nejdůležitějších dosažených výsledků. "Projekt CAAS je jedním z administrativně nejnáročnějších projektů, protože se do něj zapojí celkem 350 vědců a odborných pracovníků ze sedmi různých subjektů," vysvětluje Michaela Schwarzová, projektová manažerka CAAS. Projekt CAAS (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778) je rozfázovaný na pět let, a skončí tak v červenci 2023. Celkový rozpočet projektu činí 553 milionů korun, z toho 95 procent financuje Evropská unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).