Projekt CAAS propojuje fakulty

více o projektu →

Dete

Detektorová fyzika a technologie

Plasma

Plasmová fyzika

LASE

Laserová fyzika a fotonika

THEORY

Matematika, matematická
fyzika a teoretický výzkum

partphys

Částicová a jaderná fyzika

MATE

Materiálová věda
a inženýrství

CHEMIE

Jaderná chemie

IRMA

Instrumentální radiační
analytické metody

APLIKACE

Aplikace jaderných metod

let

projekt běží od roku 2018 a končí v červenci 2023

programů

projekt začíná s devíti
výzkumnými programy

osob

do řešení výzkumných
projektů je zapojeno
přes 350 vědců

milionů

celkový rozpočet činí
553 milionů korun

subjektů

zapojeno je šest fakult čvut
a Ústav fyzikální chemie
J. Heyrovského