DETE

Detektorová fyzika a technologie

Detektorová skupina je silně propojená se skupinou částicové fyziky, pro kterou vyvíjí křemíkové detektory a další detektorové techniky. Detektorová skupina také staví na výzkumu a vývoji pokročilých technologií křemíkových detektorů, které mohou být použity i v úplně jiných oblastech, než je částicová fyzika, například ve zdravotnictví. Detektorový výzkum a vývoj je veden v Laboratoři pokročilých detekčních technologií (http://capads.fjfi.cvut.cz/).

Práce programu DETE je rozdělena do následujících podprogramů:

A) Numerické modelování (Jiří Jakovenko)
B) Vývoj senzorů (Vladimír Kafka)
C) Návrh ASIC a off-detector elektroniky (Zdenko Janoška)
D) Architektura detekčního systému a aplikace (Pavel Vančura)
E) Testování a vyhodnocení kvality (Lukáš Tomášek)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.

novinky z programu

Už více než rok je na oběžné dráze Země cubesat Vzlusat-2 obsahující mimo jiné dva detektory vyvinuté a finalizované na Jaderce, respektive v Centru aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů na FJFI (CAPADS).  Detektory CAPADS jsou i na satelitu Socrat-R, který byl vynesen na oběžnou dráhu v červenci 2019. Na vývoji detektorů se podílel také projekt CAAS.
Ionizující záření na oběžné dráze Země má destruktivní vliv na elektronické systémy. Může tak zvýšit jejich nespolehlivost v důsledku kumulativního radiačního poškození nebo tranzientních jevů jakým je například takzvaný Single Event Upset (SEU), který způsobuje změnu obsahu paměti v elektronických čipech.  Záření v kosmickém prostředí může také poškodit i mechaniku zařízení, kdy materiál například zkřehne, či dojde k jeho povrchovému poškození. Negativní vliv se neomezuje pouze na zařízení, ale postihuje také živé organismy včetně samozřejmě lidí. Aby bylo možné radiaci na oběžné dráze kolem Země a v meziplanetárním prostoru studovat, vyvíjí vědci v Centru aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů (CAPADS) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) unikátní pixelové detektory schopné měřit a identifikovat příspěvky různý druhů záření, které se podílejí na celkové absorbované dávce záření.
Unikátní detektory vyvinuté na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) se v pátek 5. července 2019 v 7.41 SEČ vydají na cestu na oběžnou dráhu Země. Vynese je tam ruská raketa Sojuz 2.1b/Fregat jako součást družice Socrat-R, kterou připravila Lomonosova univerzita v Moskvě. Detektory jsou umístěné v modulu, který společně připravila FJFI, […]
Koordinátor programu: prom. fyz. Václav Vrba, CSc. Detektorová skupina je silně propojená se skupinou částicové fyziky, pro kterou vyvíjí křemíkové detektory a další detektorové techniky. Detektorová skupina také staví na výzkumu a vývoji pokročilých technologií křemíkových detektorů, které mohou být použity i v úplně jiných oblastech, než je částicová fyzika, například ve zdravotnictví. Detektorový výzkum […]