Už více než rok je na oběžné dráze Země cubesat Vzlusat-2 obsahující mimo jiné dva detektory vyvinuté a finalizované na Jaderce, respektive v Centru aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů na FJFI (CAPADS).  Detektory CAPADS jsou i na satelitu Socrat-R, který byl vynesen na oběžnou dráhu v červenci 2019. Na vývoji detektorů se podílel také projekt CAAS.

„Provoz v reálných podmínkách je důležitý test nové generace detektorů nabitých částic založených na čipu Spacepix2 vyvinutém na našem pracovišti na Jaderce. Je to demonstrace funkcionality monolitických křemíkových detektorů, které se doposud využívaly jenom v částicové fyzice,“ vysvětluje Michal Marčišovský, který pracoviště CAPADS vede a který pracuje na Katedře fyziky FJFI.

Satelit Vzlusat-2 byl na oběžnou dráhu dopraven raketou Falcon 9 společnosti Space X ve čtvrtek 13. ledna 2022. Jde o technologickou družici sloužící pro testování kosmických technologií vyvinutých v ČR, včetně detektoru 2SD. Detektor tvoří vyčítací elektronika, napájecí zdroje a mikrokontrolér, který ovládá dva detekční systémy: SpacePix Radiation Monitor (SXRM) a Soft X-ray Monitor (SXM). Zařízení je plodem spolupráce FJFI a firmy esc Aerospace. Vývoj nové generace detekčních čipů podpořil také projekt Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS).

„Naše detektory mají oproti jiným, které už na oběžné dráze jsou, výhodu v tom, že kromě standardní detekce toku nabitých částic dokáží také určit směr, odkud částice přilétávají, a energii jednotlivých částic. Také jsou tyto detektory radiačně odolné, čímž mohou být nasazeny i v misích daleko za nízkou oběžnou dráhou kolem Země,“ vysvětluje Michl Marčišovský. Jeho tým pracuje na nových detektorech, které chce také na oběžnou dráhu vyslat.

Mise Vzlusat-2 má i vlastní web s dalšími informacemi.

Syrová data z detektorů SXRM (první dva snímky) a XRT (další dva snímky) znázorňující průlet elektronů a protonů detekčními poli.