THEORY

výzkumný program Matematika,
matematická fyzika a teoretický výzkum

Teoretická skupina propojí současné aktivity v oblastech matematiky, matematické fyziky, teoretické fyziky a aplikované matematiky. Teoretická skupina posílí existující spolupráci mezi excelentními teoretickými výzkumnými týmy na čvut a vytvoří nové. Řada synergií mezi jejich aktivitami zajistí možnost významného posílení kvality výzkumu.

Matematická fyzika na fjfi byla po dlouhou dobu předmětem studia na Dopplerově ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku.

Široké spektrum pokryté programem teoretické skupiny je rozděleno do devíti oblastí/podprogramů:

A) Geometrie a spektrální vlastnosti kvantových systémů (Pavel Exner a Pavel Šťovíček)
B) Kvantová optika a kvantová informace (Igor Jex)
C) Kombinatorické a algebraické struktury, teoretická informatika (Edita Pelantová a Libor Šnobl)
D) Funkcionální analýza a operátorové algebry (Jan Hamhalter a Petr Hájek)
E) Algebra, uspořádané struktury a zobecněná teorie míry (Pavel Pták a Mirko Navara)
F) Matematické modelování dynamiky proudění (Michal Beneš a Stanislav Kračmar)
G) Mechanika kontinua, modelování a simulace multifunkčních materiálů (Milan Jirásek a Jan Kratochvíl)
H) Dynamické procesy v nelineárních systémech (Jozef Bobok a Pavel Krejčí)
I) Metody optimalizace, spolehlivost složitých systémů (Daniela Jarušková)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

novinky z programu

Prof. Igor Jex, ředitel Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), získal medaili ČVUT I. stupně. Na ocenění byl navržen za svůj dlouhodobý přínos k vědecko-pedagogickému rozvoji univerzity, ale i za vedení projektu CAAS. Prof. Igor Jex působí na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze od roku 1997, kdy se vrátil z řady post-doktorských stáží v Japonsku, Finsku a Německu. Dlouhodobě vede nebo vedl základní přednášky z teoretické fyziky, termodynamiky a statistické fyziky v bakalářském studiu, a specializované přednášky z kvantové informace a komunikace a kvantové optiky v magisterském a doktorském stupni.
Japonský velvyslanec Hideo Suzuki pozval u příležitosti návštěvy prof. Akiro Furusawy z Tokijské univerzity v Praze na večeři vědce a odborníky na kvantovou komunikaci spolu se zástupci české vlády. Jedním z hostů byl v Japonské rezidenci také prof. Igor Jex z Katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Prof. Akiro Furusawa je předním japonským odborníkem ve výzkumu v oblasti kvantové optiky a kvantových počítačů a před deseti lety spolupracoval na výzkumu s Univerzitou Palackého v Olomouci. Na Tokijské univerzitě vede Furusawa & Endo Labs.
V pondělí 5. září 2022 se na Jaderce setká na 50 předních odborníků v oblasti teoretické informatiky na mezinárodní konferenci Journées Montoises d'Informatique Théorique. Poprvé v historii této mezinárodní akce ji letos pořádá Katedra matematiky (KM) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze ve svých prostorách v Trojanově 13, a to až do pátku 9. září 2022. „Skutečnost, že jsme získali možnost konferenci uspořádat, potvrzuje dobrou pověst naší výzkumné skupiny v této oblasti,“ vysvětluje prof. Zuzana Masáková, vedoucí KM, která spolu s dalšími kolegy konferenci zaštiťuje.
Přehled trendů v oblasti kvantové teorie představí vědci na týdenní akci Workshop on Modern Trends in Quantum Theory, která začíná v pondělí 23. května 2022 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Přednášky přislíbili přední kapacity v oboru z evropských, ale i vzdálenějších univerzit, například prof. Stephen M. Barnett z University v Glasgow, prof. Rafael Benguria z Pontificia Universidad Católica de Chile a další.
Prof. Pavel Exner byl zvolen členem matematické sekce the European Academy of Sciences (EurASc). Tato nevládní nezisková a nezávislá organizace sdružuje téměř tisícovku vědců působících v Evropě, z toho deset z České republiky. Profesor Pavel Exner, mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky, je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (společné pracoviště FJFI, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové).