Prof. Pavel Exner byl zvolen členem matematické sekce the European Academy of Sciences (EurASc). Tato nevládní nezisková a nezávislá organizace sdružuje téměř tisícovku vědců působících v Evropě, z toho deset z České republiky.

Profesor Pavel Exner, mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky, je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (společné pracoviště FJFI, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové). Působí mimo jiné na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a je koordinátorem programu Theory v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS). Je také členem celé řady dalších národních i mezinárodních vědeckých společností a organizací, například Academia Europaea, kde vede sekci fyzikálních a inženýrských věd, nebo Národní akademie věd Ukrajiny.