Přehled trendů v oblasti kvantové teorie představí vědci na týdenní akci Workshop on Modern Trends in Quantum Theory, která začíná v pondělí 23. května 2022 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Přednášky přislíbili přední kapacity v oboru z evropských, ale i vzdálenějších univerzit, například prof. Stephen M. Barnett z University v Glasgow, prof. Rafael Benguria z Pontificia Universidad Católica de Chile a další.

Své výsledky zde budou prezentovat také členové dvou podprogramů výzkumného programu Theory, která je součástí projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS). Jde o podprogramy Geometrie a spektrální vlastnosti kvantových systémů pod vedením prof. Pavla Exnera a prof. Pavla Šťovíčka a Kvantová optika a kvantová informace vedená prof. Igorem Jexem. Workshop proběhne právě díky prof. Igoru Jexovi..

Přihlásit se mohou všichni zájemci o tématiku. Podrobnější informace o programu workshopu a online registraci najdete na webu workshopu.