Prof. Igor Jex, ředitel Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), získal v listopadu 2022 medaili ČVUT I. stupně. Na ocenění byl navržen za svůj dlouhodobý přínos k vědecko-pedagogickému rozvoji univerzity, ale i za vedení projektu CAAS.

Prof. Igor Jex působí na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze od roku 1997, kdy se vrátil z řady post-doktorských stáží v Japonsku, Finsku a Německu. Dlouhodobě vede nebo vedl základní přednášky z teoretické fyziky, termodynamiky a statistické fyziky v bakalářském studiu, a specializované přednášky z kvantové informace a komunikace a kvantové optiky v magisterském a doktorském stupni.

V letech 2006–14 byl vedoucím KF, v letech 2014–21 pak děkanem fakulty. Během jeho vedení zažila KF bouřlivý rozvoj, kdy se etablovaly studijní obory zaměřené na matematickou fyziku, jadernou a částicovou fyziku a fyziku termojaderné fúze, a katedra se stala předním pedagogickým a vědeckým pracovištěm v těchto oblastech na univerzitní i celonárodní úrovni.

Jako děkan FJFI posiloval spolupráci mezi fakultami ČVUT v Praze ve vědecké a pedagogické oblasti, např. v rámci projektu OP VVV Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), v projektech v oblasti kvantové komunikace Open QKD a EURO-QCI, nebo v projektu NPO Kvantová informatika, který má za cíl vytvořit magisterský studijní program ve spolupráci fakult FJFI, FIT, FEL a FS. Díky svým zahraničním kontaktům a vědeckým výsledkům výrazně přispěl k internacionalizaci ČVUT.

V současnosti dále pokračuje v práci pro univerzitu jako člen Vědecké rady ČVUT a člen Rady pro vnitřní hodnocení.