Koordinátor programu: prom. fyz. Václav Vrba, CSc.

Detektorová skupina je silně propojená se skupinou částicové fyziky, pro kterou vyvíjí křemíkové detektory a další detektorové techniky. Detektorová skupina také staví na výzkumu a vývoji pokročilých technologií křemíkových detektorů, které mohou být použity i v úplně jiných oblastech, než je částicová fyzika, například ve zdravotnictví. Detektorový výzkum a vývoj je veden v Laboratoři pokročilých detekčních technologií (http://labtech.fjfi.cvut.cz/).

Práce programu DETE bude rozdělena do následujících podprogramů:

A) Numerické modelování
B) Vývoj senzorů
C) Návrh ASIC a off-detector elektroniky
D) Architektura detekčního systému a aplikace
E) Testování a vyhodnocení kvality