prof. Ing. Igor Jex, DrSc., ředitel projektu CAAS, doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., koordinátor programu PARTPHYS v rámci CAAS
si Vás dovolují pozvat v pondělí 26. 6. 2023 od 14.00 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2 na
ODHALENÍ ARTEFAKTU „ŽBLUŇK“
autorů doc. MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D. a MgA. Dávida Sivého z Ústavu designu FA ČVUT.

CAAS_Pozvánka_Artefakt II_26062023