Hned tři pracovníci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) byli 28. listopadu 2022 jmenováni profesory. Jmenovací dekrety jim ministr školství Vladimír Balaš předal ve Velké aule Karolina 19. prosince 2022, a stvrdil tak jmenování celkem 76 nových profesorek a profesorů prezidentem České republiky. Na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze titul profesora z naší fakulty získali:

prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. – klíčový vědecký pracovník programu PLASMA z Katedry fyziky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Ivan Richter, Dr. – klíčový vědecký pracovník programu LASE z Katedry fyzikální elektroniky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika

prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. – klíčový vědecký pracovník programu MATE z Katedry inženýrství pevných látek FJFI  pro obor Fyzikální a materiálové inženýrství