Částicová a jaderná fyzika (PARTPHYS)

Koordinátor programu: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.

Skupina částicové fyziky staví na silných výzkumných aktivitách v oblasti částicové a jaderné fyziky, které jsou realizovány skupinami na FJFI a FS. Členové skupiny částicové fyziky jsou součástí špičkových experimentů zkoumajících strukturu jaderné hmoty (ATLAS, ALICE, STAR, CBM, D0) a antihmoty (AEgIS), jakožto i vývoje detektorů pro tyto experimenty, budoucích experimentů a teoretických studií zabývajících se strukturou a vlastnostmi hmoty. Fyzika ultrarelativistických srážek těžkých iontů a částic je vyučována v Centru pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek (http://physics.fjfi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/centravyzkumu) a v dalších experimentálních a teoretických skupinách na FJFI (http://physics.fjfi.cvut.cz/).

Výzkumná práce PARTPHYS programu bude rozdělena do sedmi podprogramů:

A) Vlastnosti jetů a jejich modifikace v prostředí QGP (Jana Bielčíková)
B) Produkce a interakce částic těžkých vůní (Jaroslav Bielčík)
C) Fotojaderné interakce v ultraperiferálních srážkách (Jesus Guillermo Contreras Nuno)
D) Fenomenologické modely efektů ve studené jaderné hmotě (Jan Nemčík)
E) Monte-Carlo modelování produkce částic v hadronových srážkách (Boris Tomášik)
F) Rydbergovy stavy atomů ve vysokoenergetickém plazmatu (Svatopluk Civiš)
G) Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností (Roman Berka)

Největší částicová konference ICHEP přitáhla velkou pozornost

Největší konference částicové fyziky ICHEP2020, která probíhala mezi 28. červencem a 6. srpnem 2020, přilákala přes tři tisíce částicových fyziků. Původně přitom organizátoři počítali s tím, že do Prahy jich dorazí zhruba tisícovka, kvůli pandemii se ale plány musely změnit a konference se přesunula do online prostředí. Celkem proběhlo v první části konference přes 800 paralelních přednášek, které běžely každý den ve 12-17 sekcích. Každou ze sekcí sledovalo zhruba 100 až 200 vědců. K tomu pak přibylo dalších 44 plenárních přednášek a 150 prezentací posterů. Odkazy na videozáznamy přednášek jsou i po ukončení konference na webu ichep2020.org. „Částicová fyzika patří na ČVUT mezi nejvýznamnější výzkumné směry. Klíčové je naše zapojení do výzkumu v CERN, v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) a v neutrinových experimentech. Pro experimenty také vyvíjíme detektorové technologie,“ říká doc. Jaroslav Bielčík, který byl členem organizačního výboru konference. Podílel se na ní jako vedoucí výzkumného programu PARTPHYS, který je součástí projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) spolufinancovaného Evropskou unií. Tento projekt se také podílel na financování konference.

Největší konference částicové fyziky – ICHEP 2020 – slavnostně začíná v pondělí 3. srpna 2020 v Praze

V pondělí 3. srpna začne v 15.30 hod. slavnostní zahájení 40. plenárního zasedání největší vědecké konference částicové fyziky – ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics). Konference se koná jednou za dva roky a poprvé v historii získalo její...

Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020 – největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší...

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Největší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze...

Částicoví fyzici míří do Prahy diskutovat dalším vývoj výzkumu hadronové hmoty

Vícenásobné partonové interakce (MPI – Multiple Parton Interactions) jsou hlavním námětem pětidenního vědeckého kongresu MPI@LHC2019, který začíná v pondělí 18. listopadu 2019. Organizuje ho Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Akademií...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu PARTPHYS.