Laserová fyzika a fotonika (LASE)

Koordinátor programu: prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Skupina laserové fyziky bude dále rozvíjet existující výzkumné programy ultra-intenzivních a ultra-krátkých impulzních laserů, laserového plazmatu, produkce částic a jejich urychlení pomocí laserového záření ve spojení s laserovými centry jako ELI Beam-lines, PALS a HiLASE.

Skupina laserů se také silně podílí na teorii a simulaci vzniku a vývoje laserového plazmatu, fotonice a optické spektroskopii. Laserová fyzika a fotonika je převážně předmětem studií na FJFI (http://kfe.fjfi.cvut.cz/kfe/cz/index.html).

Práce na projektu LASE budou rozděleny na pět podprogramů:

A) Nová aktivní media a techniky pro generaci záření pevnolátkových laserů (Václav Kubeček)
B) Interakce záření femtosekundových laserů s terči (Jiří Limpouch)
C) Teoretický výzkum fotonických a plazmových struktur (Ivan Richter)
D) Optoelektronika – fotonické struktury (Václav Prajzler)
E) Optická spektroskopie (Zdeněk Bryknar)

Odborníci na lasery se schází na konferenci Europhoton

Přední světoví odborníci zabývající se lasery a koherentními zdroji světla,  se příští týden sejdou na odborné konferenci Europhoton (www.europhoton.org), kterou z Prahy pořádá European Physical Society (EPS) spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně...

Editor časopisu Physics of Plasmas doporučuje článek CAAS

Vědecký článek Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges publikovaný v březnovém vydání vědeckého časopisu Physics of Plasmas je doporučen editorem (Editor's Pick). Článek popisuje základní rysy kvantitativního modelu urychlování energetických...

Nejdůležitější publikace 1. období (LASE)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu LASE vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Wave-based laser absorption method for high-order transport–hydrodynamic...

Laserová fyzika a fotonika (LASE)

Koordinátor programu: prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. Skupina laserové fyziky bude dále rozvíjet existující výzkumné programy ultra-intenzivních a ultra-krátkých impulzních laserů, laserového plazmatu, produkce částic a jejich urychlení pomocí laserového záření ve...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu LASE.