Jaderná chemie (CHEMISTRY)

Koordinátor programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Program jaderné chemie se bude zaměřovat na studia chemických jevů vyvolaných radiací či spojených s rozpadem atomového jádra. Tým bude dále rozvíjet mezinárodní spolupráci s CERN (prostřednictvím Crystal Clear Collaboration a COST FAST), JINR Dubna a Université Pierre et Marie Curie. Skupina jaderné chemie se podílí na špičkovém výzkumu a vývoji ultrarychlých detektorů, studiích původu života nebo na designu a syntéze pokročilých radiofarmak. Jaderná chemie je předmětem studií na FJFI (http://jadernachemie.cz/index.php?kjch=uvod), což je jediné místo v České republice s touto specializací.

Je tvořen třemi výzkumnými skupinami představujícími tři podprogramy:

A) Pokročilé materiály (Jan Bárta)
B) Pokročilé procesy (Martin Ferus)
C) Chemická podpora pro materiálový výzkum (Barbora Drtinová)

Nejdůležitější publikace 2. období (CHEMISTRY)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Prebiotic...

Chemie má na ČVUT své důležité místo – ve výuce i v oblasti špičkové vědy

Nové léky využitelné například v boji s rakovinou, přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů...

Nejdůležitější publikace 1. období (CHEMISTRY)

Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Highly luminescent cerium-doped YSO/ LSO microcrystals prepared...

Jaderná chemie (CHEMISTRY)

Koordinátor programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Program jaderné chemie se bude zaměřovat na studia chemických jevů vyvolaných radiací či spojených s rozpadem atomového jádra. Tým bude dále rozvíjet mezinárodní spolupráci s CERN (prostřednictvím Crystal Clear...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu CHEMISTRY.