Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 30. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Prebiotic synthesis initiated in formaldehyde by laser plasma simulating high-velocity impacts M. Ferus, F. Pietrucci, A. M. Saitta, O. Ivanek, A. […]
Nové léky využitelné například v boji s rakovinou, přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). O tom všem se dozvědí účastníci celodenního semináře Chemie […]
Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Highly luminescent cerium-doped YSO/ LSO microcrystals prepared via room temperature sol-gel route K. Popovicha, M. Šípková, V. Čuba, L. Procházková, J. Bárta, M. Nikl Available online 25 January […]
Koordinátor programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Program jaderné chemie se bude zaměřovat na studia chemických jevů vyvolaných radiací či spojených s rozpadem atomového jádra. Tým bude dále rozvíjet mezinárodní spolupráci s CERN (prostřednictvím Crystal Clear Collaboration a COST FAST), JINR Dubna a Université Pierre et Marie Curie. Skupina jaderné chemie se podílí na špičkovém […]