PLASMA

Plasmová fyzika

Tento program se zabývá termonukleární fúzí jako perspektivním dominantním zdrojem energie. Spojuje úsilí týmů tří fakult ČVUT – FEL, FJFI a FS při experimentálním a teoretickém výzkumu horkého plazmatu, v němž probíhají fúzní reakce. Zkoumá urychlovací a ztrátové mechanismy vysoce-energetických elektronů a iontů a jejich vliv na destrukci materiálu vnitřní stěny reaktoru, metody efektivního chlazení stěn fúzního reaktoru, nové metody optimalizace produkce tritia, testování vhodných terčů pro absorpci laserového záření a simuluje dynamiku plazmatu.

Probíhá rekonstrukce a vylepšení dvou experimentálních zařízení ČVUT, z-pinče PFZ-200 a tokamaku GOLEM včetně diagnostického zařízení a vývoje metod pro použití i v dalších tuzemských (COMPASS, PALS, ELI) a zahraničních aparaturách.

Potenciální aplikace zahrnují vývoj neutronových zdrojů, vývoj metod pro generaci a registraci energetických částic, příspěvky ke konstrukci vhodné reaktorové komory a testování odolných materiálů, radiografii gama zářením a produkci radioizotopů s krátkou dobou života.

Výzkumné aktivity jsou studovány v osmi podprogramech:

A) Z-pinčový výboj jako výkonný zdroj více-MeV iontů a neutronů (Daniel Klír)
B) Vývoj organizovaných struktur v z-pinčových výbojích a jejich vliv na urychlení energetických částic (Pavel Kubeš)
C) Výzkum mechanismu urychlení a ztrát energetických elektronů a vývoj nových diagnostických metod pro tokamakové aparatury (Jan Mlynář)
D) Praktické způsoby získání tritia pro první tokamakové fúzní reakce (Radek Škoda)
E) Termodynamika fúzní elektrárny a její chladící systém (Václav Dostál)
F) Zdroje energetických částic z interakce laserového záření s plazmatem včetně testování nových pokročilých terčů (Jan Pšíkal)
G) Interakce laserového záření s plazmatem a absorpce v terčích inerciálního fúzního udržení zaměřené na alternativní způsoby zapálení (Ondřej Klimo)
H) Hydrodynamické simulace laserového plazmatu (Richard Liska)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

novinky z programu

Nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu PLASMA vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges editors-pick Physics of Plasmas 26, 032702 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5080974 P. Kubes, M. Paduch, M. J. Sadowski, J. Cikhardt, B. Cikhardtova1, D. […]
Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. Skupina plasmové fyziky využívá zkušeností ze skupin na FJFI a FEL v oblasti jaderné fúze. ČVUT řídí fúzní zařízení TOKAMAK a Z-PINCH. Program fúzního plasmatu/plasmatické fúze se zabývá studiem akceleračního mechanismu a ztrátou rychlých elektronů a iontů s cílem vylepšit neutronovou produkci a potlačit poškození reaktorové komory ve […]