Teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL), který je členem výzkumného programu PLASMA v rámci projektu CAAS, získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Celkem získalo ocenění za rok 2020 pět vysokoškolských pedagogů.

Profesor Petr Kulhánek, který působí na katedře fyziky FEL, vytvořil za nouzového stavu ucelený soubor online kurzů věnovaných fyzice zejména pro první ročníky, které samotné jenom na YouTube kanálu @CVUTFEL mají přes 60 tisíc zhlédnutí. Současně prostřednictvím spolku Aldebaran propaguje astrofyziku a fyziku plazmatu nejen mezi studenty ČVUT. Je autorem pěti vysokoškolských učebnic. Dlouhých 19 let řídí vydávání online časopisu Aldebaran bulletin s novinkami z fyziky a techniky a organizuje studentské návštěvy významných světových vědeckých pracovišť.

V projektu CAAS působí profesor Petr Kulhánek v rámci výzkumného programu PLASMA, konkrétně v týmu, který se zabývá mechanismy urychlení a ztrát vysoceenergetických elektronů a vývojem nových diagnostických metod v tokamacích. Zde pracuje spolu s doc. Janem Mlynářem a Václavem Svobodou z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. 

Další informace o ocenění a práci prof. Petra Kulhánka najdete na webových stránkách FEL.