Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

Skupina plasmové fyziky využívá zkušeností ze skupin na FJFI a FEL v oblasti jaderné fúze. ČVUT řídí fúzní zařízení TOKAMAK a Z-PINCH. Program fúzního plasmatu/plasmatické fúze se zabývá studiem akceleračního mechanismu a ztrátou rychlých elektronů a iontů s cílem vylepšit neutronovou produkci a potlačit poškození reaktorové komory ve spolupráci s domácími infrastrukturami COMPASS, PALS a ELI a předními laboratořemi v Evropě a ve světě.

Výzkum fyziky fúzního plasmatu je předmětem studií skupiny silnoproudých výbojů na FEL (https://www.fel.cvut.cz/cz/vv/tymy/vyboje) a skupiny fúzní fyziky a technologií na FJFI, která řídí tokamak GOLEM (http://golem.fjfi.cvut.cz/?chapter=Tokamak/GlobalIntroduction).

Výzkumné aktivity budou studovány v osmi podprogramech:

A) Z-pinčový výboj jako výkonný zdroj více-MeV iontů a neutronů
B) Vývoj organizovaných struktur v z-pinčových výbojích a jejich vliv na urychlení energetických částic
C) Mechanismus urychlení a ztrát energetických elektronů a vývoj nových diagnostických metod pro tokamakové aparatury
D) Praktické způsoby získání tritia pro první tokamakové fúzní reakce
E) Termodynamika fúzní elektrárny a její chladící systém
F) Zdroje energetických částic z interakce laserového záření s plazmatem včetně testování nových pokročilých terčů
G) Interakce laserového záření s plazmatem a absorpce v terčích inerciálního fúzního udržení zaměřené na alternativní způsoby zapálení
H) Hydrodynamické simulace laserového plazmatu