Nejdůležitější publikace 1. období (PLASMA)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu PLASMA vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku.

Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges editors-pick
Physics of Plasmas 26, 032702 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5080974
P. Kubes, M. Paduch, M. J. Sadowski, J. Cikhardt, B. Cikhardtova1, D. Klir, J. Kravarik, R. Kwiatkowski, V. Munzar, K. Rezac, E. Skladnik-Sadowska, A. Szymaszek, K. Tomaszewski, D. Zaloga, and E. Zielinska
Published Online: 01 March 2019 Accepted: February 2019
This paper presents the discussion concerning the characteristics of the fast deuterons which have energy above 30 keV and are recorded during high-current plasma-focus (PF) discharges, by means of PM-355 plastic track-detectors placed inside ion pinhole cameras. The fast deuterons evoke D-D fusion reactions, mainly by a beam-target mechanism. The distribution of the magnetic field, which influences the trajectories of the recorded deuterons, is discussed. It is found that the fast deuterons are produced in various local sources and their motion is strongly influenced by a circular symmetry of the local magnetic field, which increases their radial shift with a decrease in their energy. The sources of these deuterons are probably located inside the plasmoids and in some local regions of the ring-shaped plasma structures. These ring-structures can be formed outside the dense pinch column, up to a radius of 5 cm. Global magnetic fields, associated with the total current flow in the PF discharge, have a weaker influence. The observed radial shift of the recorded fast deuterons is interpreted as a result of their deflection by magnetic fields which have opposite orientations of the azimuthal components, associated with the currents flowing in directions towards and from the applied ion detectors. The local sources of the recorded fast deuterons correspond to filamentary structures, in which the stored magnetic energy (having the local high density) can be released in induced electric fields accelerating the deuterons during the magnetic reconnections.

Plasmová fyzika (PLASMA)

Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

Skupina plasmové fyziky využívá zkušeností ze skupin na FJFI a FEL v oblasti jaderné fúze. ČVUT řídí fúzní zařízení TOKAMAK a Z-PINCH. Program fúzního plasmatu/plasmatické fúze se zabývá studiem akceleračního mechanismu a ztrátou rychlých elektronů a iontů s cílem vylepšit neutronovou produkci a potlačit poškození reaktorové komory ve spolupráci s domácími infrastrukturami COMPASS, PALS a ELI a předními laboratořemi v Evropě a ve světě.

Výzkum fyziky fúzního plasmatu je předmětem studií skupiny silnoproudých výbojů na FEL (https://www.fel.cvut.cz/cz/vv/tymy/vyboje) a skupiny fúzní fyziky a technologií na FJFI, která řídí tokamak GOLEM (http://golem.fjfi.cvut.cz/?chapter=Tokamak/GlobalIntroduction).

Výzkumné aktivity budou studovány v osmi podprogramech:

A) Z-pinčový výboj jako výkonný zdroj více-MeV iontů a neutronů
B) Vývoj organizovaných struktur v z-pinčových výbojích a jejich vliv na urychlení energetických částic
C) Mechanismus urychlení a ztrát energetických elektronů a vývoj nových diagnostických metod pro tokamakové aparatury
D) Praktické způsoby získání tritia pro první tokamakové fúzní reakce
E) Termodynamika fúzní elektrárny a její chladící systém
F) Zdroje energetických částic z interakce laserového záření s plazmatem včetně testování nových pokročilých terčů
G) Interakce laserového záření s plazmatem a absorpce v terčích inerciálního fúzního udržení zaměřené na alternativní způsoby zapálení
H) Hydrodynamické simulace laserového plazmatu