Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY)

Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Teoretická skupina propojí současné aktivity v oblastech matematiky, matematické fyziky, teoretické fyziky a aplikované matematiky. Teoretická skupina posílí existující spolupráci mezi excelentními teoretickými výzkumnými týmy na ČVUT a vytvoří nové. Řada synergií mezi jejich aktivitami zajistí možnost významného posílení kvality výzkumu.

Matematická fyzika na FJFI byla po dlouhou dobu předmětem studia na Dopplerově ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (http://physics.fjfi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/centra-vyzkumu).

Široké spektrum pokryté programem teoretické skupiny bude rozděleno do devíti oblastí/podprogramů:

A) Geometrie a spektrální vlastnosti kvantových systémů (Pavel Exner a Pavel Šťovíček)
B) Kvantová optika a kvantová informace (Igor Jex)
C) Kombinatorické a algebraické struktury, teoretická informatika (Edita Pelantová a Libor Šnobl)
D) Funkcionální analýza a operátorové algebry (Jan Hamhalter a Petr Hájek)
E) Algebra, uspořádané struktury a zobecněná teorie míry (Pavel Pták a Mirko Navara)
F) Matematické modelování dynamiky proudění (Michal Beneš a Stanislav Kračmar)
G) Mechanika kontinua, modelování a simulace multifunkčních materiálů (Milan Jirásek a Jan Kratochvíl)
H) Dynamické procesy v nelineárních systémech (Jozef Bobok a Pavel Krejčí)
I) Metody optimalizace, spolehlivost složitých systémů (Daniela Jarušková)

Cena rektora ČVUT pro doc. Libora Šnobla z výzkumného programu THEORY

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií...

Nejdůležitější publikace 2. období (THEORY)

Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu THEORY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. On the...

Kvantové počítače vystrkují růžky, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ví proč

Koncem října 2019 oznámila společnost Google (prostřednictvím článku v Nature), že dosáhla takzvané kvantové nadřazenosti, tedy okamžiku, kdy kvantový počítač provede výpočet řádově rychleji než superpočítač klasické architektury. Zprávu o úspěchu společnosti Google i...

Matematik doc. Jan Vybíral z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT získal cenu Josepha F. Trauba

Ocenění Josepha F. Trauba, které se uděluje od roku 1999 v mladém matematickém oboru information-based complexity, letos získal doc. Jan Vybíral z katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ocenění si převezme na semináři Algorithms...

Nejdůležitější publikace 1. období (THEORY)

Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu THEORY vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Percolated quantum walks with a general shift operator: From...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu THEORY.