Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)

Koordinátor programu: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice a
struktury.

Mezi unikátní pomůcky používané týmem patří například jaderný reaktor VR-1 řízený FJFI (http://reaktorvr1.eu/index.php). ČVUT spravuje také Van der Graafův urychlovač a využívá řadu analytických metod – například Mössbauerovu spektroskopii, PIXE a RBS analýzy, rentgenovou fluorescenční analýzu aj.

Práce v rámci výzkumného programu IRMA budou tematicky rozděleny do tří oblastí (podprogramů):

A) Detektory záření (Petr Průša)
B) Instrumentální analytické metody (Ladislav Musílek)
C) Analýza materiálů užívající difrakci záření (Stanislav Vratislav)

Nejdůležitější publikace 2. období (IRMA)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu MATE vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. The effects of swift...

Nejdůležitější publikace 1. období (IRMA)

Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu IRMA vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Antimony leaching from antimony-bearing ferric oxyhydroxides by...

Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)

Koordinátor programu: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu IRMA.