7

5 let

projekt běží od roku 2018  a končí v červenci 2023

7

553 milionů

celkový rozpočet
činí 553 milionů
korun

7

9 programů

projekt začíná
s devíti výzkumnými programy

7

7 subjektů

zapojeno je šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

7

350 osob

do řešení výzkumných projektů je zapojeno
přes 350 vědců

Projekt CAAS propojuje fakulty

Na projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) se podílí šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského.

CAAS zapojuje do výzkumu také studenty

Do výzkumu v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) se zapojují nejen špičkoví odborníci, ale také mladí vědci a studenti.

{

THEORY

Matematika, matematická
fyzika a teoretický výzkum

{

PARTPHYS

Částicová a
jaderná fyzika

{

DETE

Detektorová fyzika
a technologie

{

PLASMA

Plasmová fyzika
 

{

LASE

Laserová fyzika
a fotonika

{

MATE

Materiálová věda
a inženýrství

{

CHEMISTRY

Jaderná chemie
 

{

IRMA

Instrumentální radiační
analytické metody

{

APPLICATIONS

Aplikace
jaderných metod