Materiálová věda a inženýrství (MATE)

Koordinátor programu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Skupina materiálové vědy CAAS dále rozvine svou vynikající kompetenci ve studiích materiálové struktury a vlastností, přípravy nových materiálů a také porozumění vazeb mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, například v pokročilé tribologii a biologických aplikacích materiálů. Fyzika pevných materiálů a fyzika materiálů je převážně předmětem studia na FJFI
(https://sites.google.com/site/kmatpok/kontakthttps://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=zakladni-informace-admathttps://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/), FEL a Southampton University (http://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/tp1n10.page), kde byl zaměstnán jeden z pedagogů ČVUT, dr. Polcar.

Program je složen ze šesti sub-programů realizovaných šesti pracovními skupinami:

A) Příprava materiálových struktur (Ladislav Kalvoda) 
B) Pokročilá tribologie (Tomáš Polcar)
C) Aplikované biologické materiály (Petr Kolenko)
D) Mikroelektronika (Jan Voves)
E) Počítačové modelování materiálů (Michal Beneš)
F) Charakterizace materiálů (Miroslav Karlík)

Nejdůležitější publikace 2. období (MATE)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu MATE vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Nanoscale frictional...

Nejdůležitější publikace 1. období (MATE)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu MATE vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Thermoelectric properties of the tetrahedrite–tennantite solid solutions...

Materiálová věda a inženýrství (MATE)

Koordinátor programu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík Skupina materiálové vědy CAAS dále rozvine svou vynikající kompetenci ve studiích materiálové struktury a vlastností, přípravy nových materiálů a také porozumění vazeb mezi strukturou a vlastnostmi materiálů,...

Seznam publikací

Aktuální seznam všech publikací vydaných v rámci výzkumného programu MATE.