Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL) otevřela laboratoř pro výzkum a výuku nanoelektrických technologií. Ta spojuje několik unikátních technologií v jeden celek, který využijí jak výzkumníci z katedry mikroelektroniky, tak studenti. Na celkové investice ve výši zhruba 40 milionů korun se podílelo také Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences).

Nanolaboratoř významně přispěje k naplnění poptávka českých firem po specializovaných odbornících, kteří budou navrhovat polovodiče, včetně mikročipů. „Laboratoř aktuálně využívá pět studentů doktorského studia, několik postdoktorandů a čtyři výzkumní a pedagogičtí pracovníci,“ uvádí Jan Voves, vedoucí nové laboratoře a docent katedry mikroelektroniky FEL ČVUT. Ten je také vedoucím podprogramu Mikroelektronika v rámci výzkumného programu Multidisciplinární centrum pro výzkum materiálů (MATE) projektu CAAS.

Více informací najdete na webu FEL.