Koordinátor programu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Skupina materiálové vědy CAAS dále rozvine svou vynikající kompetenci ve studiích materiálové struktury a vlastností, přípravy nových materiálů a také porozumění vazeb mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, například v pokročilé tribologii a biologických aplikacích materiálů. Fyzika pevných materiálů a fyzika materiálů je převážně předmětem studia na FJFI
(https://sites.google.com/site/kmatpok/kontakt, https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=zakladni-informace-admat, https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/), FEL a Southampton University (http://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/tp1n10.page), kde byl zaměstnán jeden z pedagogů ČVUT, dr. Polcar.

Program je složen ze šesti sub-programů realizovaných šesti pracovními skupinami:

A) Příprava materiálových struktur (technologická skupina)
B) Pokročilá tribologie
C) Aplikované biologické materiály
D) Mikroelektronika
E) Počítačové modelování materiálů
F) Charakterizace materiálů