Člen vědecké rady Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu, převzal při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla ho Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát předával prof. Igor Jex, děkan FJFI a ředitel CAAS. Spolu s prof. Schleichem převzal doktorát také prof. Stephen Mark Barnett.
Koordinátor programu Theory v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) prof. Pavel Exner byl za svůj přínos k rozvoji matematických metod používaných v kvantové fyzice zvolen a v červenci 2021 jmenován zahraničním členem Národní akademie věd Ukrajiny. Profesor Pavel Exner, mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky, působí mimo jiné na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (společné pracoviště FJFI, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové). Je také členem celé řady dalších národních i mezinárodních vědeckých společností a organizací.
Prof. Igor Jex, ředitel projektu CAAS a děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), byl zvolen členem prestižní Evropské akademie (Academia Europaea). Ta sdružuje vědecké špičky různých oborů přírodních přes humanitní vědy až po literaturu. Byla založena v roce 1988 s cílem usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání.
Teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL), který je členem výzkumného programu PLASMA v rámci projektu CAAS, získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Celkem získalo ocenění za rok 2020 pět vysokoškolských pedagogů.