Koordinátor programu Theory v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) prof. Pavel Exner byl za svůj přínos k rozvoji matematických metod používaných v kvantové fyzice zvolen a v červenci 2021 jmenován zahraničním členem Národní akademie věd Ukrajiny. Profesor Pavel Exner, mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky, působí mimo jiné na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (společné pracoviště FJFI, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové). Je také členem celé řady dalších národních i mezinárodních vědeckých společností a organizací.

„Mým hlavním úkolem jako nového člena akademie bude poskytovat expertízu v oblasti, v níž pracuji. Rád bych také posílil postavení ukrajinské matematické komunity, v níž se v minulosti ocitla, a navázal tak na svou práci prezidenta Evropské matematické společnosti v letech 2015 až 2018,“ říká ke svému zvolení profesor Pavel Exner.

Národní akademie věd Ukrajiny vznikla v roce 1918 a je hlavním centrem rozvoje vědy a technologií v zemi. Prezidium sídlí v Kyjevě, šest regionálních středisek ve Lvově, Oděse, Doněcku, Charkově, Dněpropetrovsku a v krymském Simferopolu.