Prof. Igor Jex, ředitel projektu CAAS a děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), byl zvolen členem prestižní Evropské akademie (Academia Europaea). Ta sdružuje vědecké špičky různých oborů přírodních přes humanitní vědy až po literaturu. Byla založena v roce 1988 s cílem usilovat o co nejvyšší úroveň evropské vědy, výzkumu a vzdělání.

Nyní má akademie zhruba 4500 členů, mezi nimi i více než 70 nositelů Nobelovy ceny. Českou republiku zatím zastupuje 24 vědkyň a vědců, z toho tři v oblasti fyzikální a technické sekce, kam nyní přibude prof. Igor Jex. Stávající členové mohou nominovat nové aspiranty. Nominaci následně posuzuje expertní komise pro danou vědní oblast.