Člen vědecké rady Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), prof. Wolfgang Peter Schleich z německé Univerzity v Ulmu, převzal při slavnostním zasedání vědecké rady 5. října 2021 v Betlémské kapli čestný doktorát (dr. h. c.) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Navrhla ho Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a doktorát předával prof. Igor Jex, děkan FJFI a ředitel CAAS. Spolu s prof. Schleichem převzal doktorát také prof. Stephen Mark Barnett.

Čestný doktorát pro prof. Wolfganga Petera Schleicha je oceněním jeho vědecké práce a původních výsledků ve výzkumu v kvantové fyzice v celosvětovém měřítku. Současně je výrazem uznání a ocenění jeho osobních zásluh o mezinárodní vědeckou spolupráci s ČVUT během uplynulých 25 let. První významnou spoluprací mezi prof. Schleichem a skupinou prof. Jexe byl pobyt Igora Jexe v Ulmu v rámci Junior Humboldt stipendia, na které navazovaly opakované kratší nebo delší pobyty. Výsledkem této spolupráce nebyly jenom vědecké publikace ale i zahájení dalších spoluprací a rozvoj dalších témat. Příkladem je spolupráce s prof. Gemotem Alberem z německé Technické univerzity Darmstadt či s experimentální skupinou prof. Christine Silberhorn z německé Univerzity v Paderbornu. Uvedené spolupráce opět vedou i k výměně studentů a vědeckých pracovníků a řadě zajímavých vědeckých publikací. Prof. Schleich je také dlouhá léta členem vědecké rady Dopplerova ústavu při FJFI a svými radami přispívá ke směrování této instituce. Od 2019 je také členem vědecké rady projektu CAAS financovaného z OP VVV, který patří k největším projektům na ČVUT.

Celou fotogalerii ze slavnostního předávání čestných doktorátů v Betlémské kapli najdete zde.