Cenu Josefa Hlávky za rok 2020 získal za svou vědeckou činnost během doktorského studia Marek Matas, absolvent Experimentální jaderné a částicové fyziky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ocenění si převzal v září na zámku v Lužanech, který je součástí nadačního jmění nejstarší české nadace založené v roce 1904.

Marek přispěl k rozvoji našeho poznání kvantové chromodynamiky vysokých energií. S pomocí nelineárních evolučních rovnic vypočítal gluonovou strukturu protonu vytvořil tak „3D sken protonu“. Podrobnosti jsou v článku publikovaném ve Physical Review D. Už vloni si pak za výzkum Fenomenologie kvantové chromodynamiky vysokých energií převzal ocenění za 1. místo ve francouzské ceně Becquerel. Svou prací přispěl také k výsledkům výzkumného programu PARTPHYS v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS).

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Přehled všech oceněných za rok 2020 najdete na webu nadace.