Přednášky a večerní vystoupení Color Force na Slavnostním shromáždění CAAS diváky zaujaly a nadchly. Program ve čtvrtek 4. listopadu 2021 krátce po 16.00 hod. v Divadle Archa uvedl ředitel CAAS prof. Igor Jex, který sám jednu přednášku – Fraktály a kvantová informace – připravil.

Ještě před ním vystoupil prof. Marián Karel spolu s doc. Josefem Šafaříkem, kteří představili svou tvorbu. Následně prof. Tomáš Čechák zajímavě mluvil o využití ionizujícího záření v kulturním dědictví. Blok přednášek zakončil prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka, který mluvil o závislosti uměleckého zobrazení světa na vývoji vědy a techniky.

Po krátké přestávce a občerstvení pak prof. Igor Jex zahájil večerní část s představením Color Force. To je společným dílem choreografky Veroniky Švábové, systémového designera Jakuba Hyblera a světelného designera Tomáše Morávka. Ti čerpali inspiraci od částicových fyziků v rámci výzkumného programu PARTPHYS – konkrétně v podprogramu Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností, který vede Roman Berka, ředitel Institutu intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Postery představující projekt CAAS a jednotlivé programy, které byly vystavené v Divadle Archa, je možné v průběhu listopadu vidět v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) v prvním patře.

O projektu reportáží v Událostech v kultuře informovala také Česká televize.