Color Force – aneb tanečně vizuální pocta kvantové fyzice čeká návštěvníky slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) v Divadle Archa ve čtvrtek 4. listopadu 2021. Předcházet mu od 16.00 hodin budou vědecké přednášky výzkumníků zapojených v projektu. Večerní program zahájí v 19.30 prof. Igor Jex jako ředitel CAAS a doc. Jaroslav Bielčík, který je vedoucím výzkumného programu Částicová fyzika (PARPHYS) v rámci CAAS. Jedním z jeho výstupů je právě i taneční vystoupení Color Force. Vznikalo v rámci podprogramu Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností, který vede Roman Berka, ředitel Institutu intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V rámci projektu došlo k četným setkáním vědců s umělci z různých oborů a jejich společné práci.

Prezence a výstava (od 15.00)

Výstava posterů reprezentujících CAAS a jednotlivé výzkumné programy.

Přednášky (16.00 – 19.00)

  • doc. Josef Šafařík: Interpretace multimediálního obsahu v rámci formátu uměleckého díla
  • prof. Tomáš Čechák: Aplikace ionizujícího záření v kulturním dědictví
  • prof. Igor Jex: Fraktály a kvantová informace
  • prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka: Krátké shrnutí závislosti uměleckého zobrazení světa na vývoji vědy a techniky

Color Force (od 19.30)

Koncept vystoupení Color Force je společným dílem choreografky Veroniky Švábové, systémového designera Jakuba Hyblera a světelného designera Tomáše Morávka. Ti pojali představení jako neustálý pohyb částic jako síla a energie, kterou umožňuje život sám. Kamera snímá tanec na jevišti a ihned jej zpracovává v realtimové projekci do obrazů inspirovaných výzkumem na urychlovačích částic v CERNu a BNL a zkoumáním a detekcí elektricky nabitých částic v bublinkové komoře. Jeviště jako metafora pro nejzákladnější fyzikální jevy, bez kterých by bylo jen velké nic. Vystoupení Color Force je výstupem výzkumného programu PARTPHYS.

Online registrace na akci je na tomto odkazu.

Projekt CAAS je jeden z největších projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).