Dialog vědy a umění a CAAS se představí v Divadle Archa

pozvánka na slavnostní shromáždění CAAS 4/11/21

Color Force – aneb tanečně vizuální pocta kvantové fyzice čeká návštěvníky slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences) v Divadle Archa ve čtvrtek 4. listopadu 2021. Předcházet mu od 16.00 hodin budou vědecké přednášky výzkumníků zapojených v projektu. Večerní program zahájí v 19.30 prof. Igor Jex jako ředitel CAAS a doc. Jaroslav Bielčík, který je vedoucím výzkumného programu Částicová fyzika (PARPHYS) v rámci CAAS. Jedním z jeho výstupů je právě i taneční vystoupení Color Force. Vznikalo v rámci podprogramu Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností, který vede Roman Berka, ředitel Institutu intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V rámci projektu došlo k četným setkáním vědců s umělci z různých oborů a jejich společné práci.

Přednášky (16.00 – 19.00)

  • doc. Josef Šafařík: Interpretace multimediálního obsahu v rámci formátu uměleckého díla
  • prof. Tomáš Čechák: Aplikace ionizujícího záření v kulturním dědictví
  • prof. Igor Jex: Fraktály a kvantová informace
  • prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka: Krátké shrnutí závislosti uměleckého zobrazení světa na vývoji vědy a techniky

Color Force (od 19.30)

Koncept vystoupení Color Force je společným dílem choreografky Veroniky Švábové, systémového designera Jakuba Hyblera a světelného designera Tomáše Morávka. Ti pojali představení jako neustálý pohyb částic jako síla a energie, kterou umožňuje život sám. Kamera snímá tanec na jevišti a ihned jej zpracovává v realtimové projekci do obrazů inspirovaných výzkumem na urychlovačích částic v CERNu a BNL a zkoumáním a detekcí elektricky nabitých částic v bublinkové komoře. Jeviště jako metafora pro nejzákladnější fyzikální jevy, bez kterých by bylo jen velké nic.

Online registrace na akci je na tomto odkazu.

Projekt CAAS je jeden z největších projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).