Propojit částicové fyziky, techniky a umělce se podařilo v rámci jednoho z podprogramů výzkumného programu PARTPHYS, který se v rámci projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences – CAAS) zaměřuje právě na částicovou a jadernou fyziku.

Podprogram nazvaný Jazyk pro komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností propojuje částicové fyziky s umělci a techniky a v rámci Institutu Intermédií (IIM) při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) jim umožňuje vzájemnou kooperaci.

Částicová fyzika se zabývá těmi nejmenšími stavebními kamínky, jež věda zatím dokázala identifikovat, tedy částicemi tvořícími atomy a jejich jádra. Odborníci z katedry fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) proto v rámci několika workshopů připravili několik přednášek o částicové fyzice pro studenty a pedagogy průmyslového designu spolupracující v IIM. Ti jim naopak představili různá umělecká díla inspirovaná vědou.


Následně během týdenní dílny v září 2019 připravily dva týmy o šesti členech svá představení doprovázená animací i zvukem představující částicovou fyziku veřejnosti. Vystoupení obou týmů viděli kromě představitelů zapojených institucí také hosté, včetně ředitele projektu CAAS prof. Igora Jexe.

„Líbilo se mi, jak snadno a rychle dokázali lidé v našem týmu vytvořit pěkné animace, které názorně ukáží, čím se částicová fyzika zabývá. Určitě bychom rádi tyto výstupy využili i při dalších akcích, kde s naším oborem seznamujeme širokou veřejnost,“ pochvaluje si projekt Dagmar Bendová, doktorandka z FJFI.

Spojování technicky a výtvarně zaměřených lidí má v současné době rostoucí potenciál. Takové kreativní spojení přináší inovativní myšlenky a rozšiřuje nejen společenské vědomí, ale ovlivňuje i myšlení ve vědě a technice. Proto existuje i na české univerzitě pracoviště, jako je Institut intermédií, kde se pro taková spojení snažíme vytvořit podmínky,“ vysvětluje Roman Berka, vedoucí IIM.

Částicová fyzika v rámci CAAS tak do jisté míry navazuje na podobné snahy zahraničních kolegů o propojení vědy a umění. Příkladem je Electronic Visualization Laboratory (EVL) na Univerzitě v Chicagu, v Evropě pak rakouská laboratoř FutureLab. Inspirací je i projekt Art at CERN v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN).