Koordinátor programu: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, MSc.

Skupina částicové fyziky staví na silných výzkumných aktivitách v oblasti částicové a jaderné fyziky, které jsou realizovány skupinami na FJFI a FS. Členové skupiny částicové fyziky jsou součástí špičkových experimentů zkoumajících strukturu jaderné hmoty (ATLAS, ALICE, STAR, CBM, D0) a antihmoty (AEgIS), jakožto i vývoje detektorů pro tyto experimenty, budoucích experimentů a teoretických studií zabývajících se strukturou a vlastnostmi hmoty. Fyzika ultrarelativistických srážek těžkých iontů a částic je vyučována v Centru pro fyziku ultrarelativistických jaderných srážek (http://physics.fjfi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/centravyzkumu) a v dalších experimentálních a teoretických skupinách na FJFI (http://physics.fjfi.cvut.cz/).

Výzkumná práce PARTPHYS programu bude rozdělena do sedmi podprogramů:

A) Vlastnosti jetů a jejich modifikace v prostředí QGP
B) Produkce a interakce částic těžkých vůní
C) Fotojaderné interakce v ultraperiferálních srážkách
D) Fenomenologické modely efektů ve studené jaderné hmotě
E) Monte-Carlo modelování produkce částic v hadronových srážkách
F) Rydbergovy stavy atomů ve vysokoenergetickém plazmatu
G) Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností