Elementární částice – kvarky – tvořící protony a neutrony se rozdělují podle takzvaných vůní. Nejen o těch budou v Praze na konci června mluvit přední světoví jaderní a částicoví fyzici na Mezinárodní konferenci o hyperjaderné fyzice a fyzice podivných částic HYP 2022. Ta se poprvé uskutečnila v roce 1982 v německém Heidelbergu a nyní prvně zavítá do České republiky. V týdnu od 27. června do 1. července 2022 ji v Praze spolupořádají Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) a Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF).

220627 HYP2022 poster„Velmi nás těší, že se nám podařilo konferenci do Prahy dostat a budeme mít možnost se s našimi kolegy osobně potkat. Částicová fyzika využívá jedny z nejdražších experimentálních zařízení na světě – urychlovače – nicméně většina vědců se nevěnuje přímo těmto zařízením, ale zpracováním dat, která z experimentů v urychlovačích získáváme. Snažíme se tak objevit, jak vznikl vesmír a jak se bude dále vyvíjet a z čeho se skládá, protože známe jen malou část hmoty, která ho tvoří,“ vysvětluje doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI, který se na organizaci konference podílí.

Konference HYP2022 se opakuje každé tři roky, pouze loňský 14. ročník byl kvůli covidu o rok odložen. Uskuteční se na Dlabačově v Praze 6. Konferenci podpořil také projekt Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences).

 

Veřejná přednáška Jak se vaří neutronová hvězda

Součástí konference bude také přednáška určená širší veřejnosti nazvaná Jak se vaří neutronová hvězda. Tu přednese v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod. na FJFI popularizátorka částicové fyziky prof. Laura Fabbietti z Technické univerzity v Mnichově (TUM). Přednáška se uskuteční v angličtině.

Neutronové hvězdy patří mezi nejzajímavější objekty ve vesmíru. Velikostí jsou velmi malé, ale přitom mají vysokou hmotnost, což znamená, že je tvoří mimořádně hustá hmota. Přestože o neutronových hvězdách už toho známe poměrně hodně, stále nevíme, z čeho se skládají. To je jeden z úkolů, které částicoví fyzici řeší s využitím urychlovače LHC v CERNu.

Víkend před konferencí pak FJFI pořádá ještě víkendovou Indiánsko-letní školu (ISS2022 – Indian-Summer School). Je určena studentům a mladým vědcům, kteří se zabývají fyzikou těžkých iontů. Obvykle se koná v září, v době takzvaného indiánského léta, nicméně letos byla přesunuta, takže účastníci budou moci vyslechnout přednášky některých ze zahraničních hostů konference HYP2022.  A to vše v prostorách Emauzského kláštera. Také tato akce probíhá s podporou CAAS (číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778), který je spolufinancován Evropskou unií.