Z čeho se skládá neutronová hvězda? To zatím nikdo přesně neví, nicméně částicoví fyzici pracují na tom, aby to zjistili. Na přednášce pro veřejnost toto snažení osvětlí profesorka jaderné fyziky na Technické univerzitě v Mnichově (TUM) Laura Fabbietti. Registrujte se online a můžete v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod. na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) přednášku vidět na vlastní oči.

Neutronové hvězdy patří mezi nejzajímavější objekty ve vesmíru. Velikostí jsou velmi malé, ale přitom mají vysokou hmotnost, což znamená, že je tvoří mimořádně hustá hmota. Vědci se snaží zjistit, co ji tvoří. Na urychlovači LHC v CERN je možné takovou hmotu uvařit. Ve své přednášce prof. Laura Fabbietti popíše recept na vaření neutronové hvězdy a jak její vlastnosti lépe pochopit. Přednáška bude probíhat v angličtině.

Jde o součást Mezinárodní konference o hyperjaderné fyzice a fyzice podivných částic HYP 2022. Tu v týdnu od 27. června do 1. července 2022 v Praze spolupořádají FJFI a Ústav jaderné fyziky AV ČR. Poprvé se tato konference uskutečnila v roce 1982 v německém Heidelbergu, následně se opakovala každé tři roky, pouze loňský – 14. – ročník byl kvůli Covidu o rok odložen. Poprvé se tak přední odborníci zaměřující se na hyperjadernou fyziku a podivné částice setkají v Praze. Konferenci podpořil také projekt Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences).

 

Prof. Dr. Laura Fabbietti

Profesorka jaderné fyziky na Technické univerzitě v Mnichově (TUM). Laura Fabbietti (*1974) vystudovala fyziku na Milánské univerzitě. Poté dokončila doktorát v oboru experimentální jaderné a částicové fyziky na TUM, kde nadále působí. V roce 2011 se stala profesorkou v oboru husté a podivné hadronové hmoty na TUM. Dnes je jednou z předních vědeckých pracovnic klastru excelence ORIGINS a účastní se experimentů na urychlovači LHC v CERN v rámci kolaborace ALICE.