Gravitace, přitažlivost, odstředivá síla, kvantový prvek, laser i Schrödingerova kočka jsou fyzikální jevy a témata, která divák shlédne ve scénografickém vystoupení Fyzika a balet. Představení vzniklo u příležitosti slavnostního shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences). Choreografii pro Bohemia balet vytvořila choreografka Marika Blahoutová, která témata konzultovala s prof. Igorem Jexem, ředitelem CAAS a současně děkanem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Premiéra vystoupení proběhne v pátek 12. března 2021 od 19.00 hod. na online TV9P, tedy vysílání Rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) na Facebooku a YouTube.

„Tanec dokáže jedinečně uchopit jakékoli téma a vdechne mu duši, život, fantazii. Stačí propojit emoci hudby a živého obrazu, abychom se nechali unést svou vlastní představivostí,“ říká choreografka Marika Blahoutová. „Jsem velice ráda, že vznikl tento naprosto unikátní projekt, kde se propojuje logický svět fyziky a spontánní svět tanečního umění. Tvorba choreografie na fyzikální témata byla velice inspirativní a doufám, že mé ztvárnění v podobě sedmi choreografií osloví a zaujme diváky z oblasti vědy i tance a každý v nich najde své blízké téma.“

„Fyzika je věda studující přírodní zákony. Zajímají nás zákonitosti procesů a věcí kolem nás. Studujeme je experimentálně a formulujeme matematicky. Kromě toho, že používáme logiku, jsme vedeni intuicí, představivostí, elegancí, půvabem a přesvědčením o jednotě světa. K umění máme ve fyzice podstatně blíže, než se na první pohled může zdát,“ vysvětluje prof. Igor Jex.

Scénografické představení bylo součástí Slavnostního shromáždění CAAS, které proběhlo v Betlémské kapli na podzim 2020. Vzhledem k nástupu druhé vlny epidemie koronaviru se však konalo s velmi omezeným počtem diváků za přísných bezpečnostních opatření. Proto se organizátoři rozhodli vystoupení natočit a všem členům CAAS, ale i dalším zájemcům tento zážitek zprostředkovat online. Stane se tak v pátek 12. března 2021, a to v rámci vysílání televize TV9P (přímý odkaz). Myšlenka této „televizní stanice“ vzešla od rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka, který hledal cestu, jak zůstat ve spojení a komunikovat se studenty v době druhé vlny omezení. Vysílá na Facebooku a YouTube každý pátek už od 13. listopadu 2020.

Umělecký artefakt Tabula Rasa

Kromě baletního vystoupení rozčleněného do sedmi částí je v záznamu také úvodní slovo prof. Igora Jexe, představení choreografky a účinkujících. Důležitou součástí je také prezentace uměleckého artefaktu Tabula Rasa, který rámci výzkumného programu PARTPHYS – součásti projektu CAAS – připravuje prof. ak. sochař Marian Karel s doc. Josefem Šafaříkem. Jde o zhruba tři metry vysoký skleněný objekt komunikující se svým okolím, a to jak s aktéry, kteří mohou skrze artefakt procházet, tak s diváky, kteří mohou sledovat mizení aktéra v průhledném objektu i hru intervenčních obrazců.

Slavnostní shromáždění CAAS proběhlo u příležitosti vstupu do druhé poloviny realizace pětiletého projektu. Ten je s rozpočtem 553 milionů korun a zhruba 350 zapojenými vědci a odbornými pracovníky jeden z největších projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na ČVUT v Praze (evidenční číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778). Je do něj zapojeno šest fakult ČVUT a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského. Projektový tým při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI) zajišťuje kooperaci všech zapojených subjektů vč. Fakulty stavební (FSv), Fakulty strojní (FS), Fakulty elektrotechnické (FEL), Fakulty architektury (FA) a Fakulty informačních technologií (FIT).