Slavnostní shromáždění Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) představilo ve čtvrtek 8. října 2020 od 19.00 hod. v Betlémské kapli neobvyklé propojení vědy s uměním. Různá fyzikální téma zpracovaná choreografkou Marikou Blahoutovou přenesli na jeviště tanečníci Bohemia baletu, kteří diváky provedli několika základními fyzikálními principy, jako jsou třeba přitažlivé a odpudivé síly, kvantový prvek, laser apod.

Ještě před tím však promluvil prof. Igor Jex, ředitel projektu CAAS a současně děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který připomněl důležitost projektu. Ten je rozplánován do června 2023, takže na sklonku letošního roku bude v polovině. Projekt s rozpočtem přesahujícím 550 milionů korun patří k jedněm z největších financovaných z Evropských fondů v rámci celé univerzity. Je do něj zapojeno 350 vědců z šesti fakult ČVUT a z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Letos projekt mimo jiné podpořil i dvě velké mezinárodní konference: ICHEP – tedy celosvětové setkání částicových fyziků, či EUROPHOTON – obdobná akce na poli laserů. Obě se kvůli epidemii musely konat v online režimu.

Po krátkém proslovu už prostor opanovali právě tanečníci Bohemia baletu, aby diváky zaujali v představení poskládaném ze sedmi částí: V kleci, Křídla gravitace, Pozitiv a Negativ, Kvantový prvek, Přitažlivost, Zrození světla a Schrödingerova kočka. „Fyzika je věda studující přírodní zákony. Zajímají nás zákonitosti procesů a věcí kolem nás. Studujeme je experimentálně a formulujeme matematicky. Kromě toho, že používáme logiku, jsme vedeni intuicí, představivostí, elegancí, půvabem a přesvědčením o jednotě Světa. K umění máme ve fyzice podstatně blíže, než se na první pohled může zdát. Balet je scénická forma tance, pohybová aktivita doprovázená hudbou, uchopená choreografií. Choreografie dává tanci koncepci. Choreografie má autora, ale je vnímána divákem a výsledek je tudíž závislý nejenom na návrhu, ale i na pozorovateli (jak by řekl fyzik),“ vysvětlil propojení baletu a vědy prof. Igor Jex.

Kromě představení choreografky a Bohemia baletu došlo mezi jednotlivými vystoupení i na předvedení konceptu uměleckého artefaktu, který taktéž v rámci CAAS, konkrétně programu PARTPHYS, vzniká. Umělecké dílo nazvané Tabula Rasa tvoří sochaři prof. ak. soch. Marian Karel a doc. Josef Šafařík, kteří spolu na Fakultě architektury ČVUT v Praze vedou ateliér Karel – Šafařík. Na slavnostním shromáždění artefakt představil doc. Jaroslav Bielčík, vedoucí vědeckého programu PARTPHYS.

Přestože bylo slavnostní shromáždění CAAS kvůli zhoršující se epidemii koronaviru v komornějším provedení a bez možnosti setrvat v konverzaci po ukončení programu, následné ohlasy byly velmi pozitivní. Ti, kteří se z různých důvodů nemohli účastnit, budou mít možnost vidět představení na videu, které se v rámci CAAS připravuje.

Fotografie ze slavnostního shromáždění najdete v Mediatéce.

Program Slavnostního shromáždění CAAS je k dispozici ke stažení zde.

Projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd – CAAS (evidenční číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778) je spolufinancován Evropskou unií.