Přední světoví odborníci zabývající se lasery a koherentními zdroji světla,  se příští týden sejdou na odborné konferenci Europhoton (www.europhoton.org), kterou z Prahy pořádá European Physical Society (EPS) spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI). Původně se konference měla konat v Národní technické knihovně, kvůli epidemii Covid-19 se však musela proměnit v online událost. Její program začíná v neděli 30. srpna letní školou a trvá do pátku 4. září.

„Setkávání vědců je důležitou součástí naší práce, takže jsme rádi, že se nám podařilo konferenci upravit do online režimu a může se uskutečnit,“ vysvětluje prof. Václav Kubeček z katedry fyzikální elektroniky FJFI, který je zároveň předsedou organizačního výboru konference. „Přihlásilo se přes tři sta účastníků, což je podobný počet, jaký se setkal na předchozím ročníku v roce 2018,“ doplňuje prof. Václav Kubeček.

V neděli 30. a v pondělí 31. srpna proběhne šest seminářů takzvané letní školy, které představí základní koncepty v oblasti laserů. Tato část je zvláště vhodná například pro doktorandy daného oboru či pro specialisty z jiných oblastí, kteří by chtěli získat vhled do této oblasti. V úterý 1. září v 8.30 hodin účastníky přivítá prof. Václav Kubeček a začne hlavní vědecký program rozložený do následujících čtyř dnů. Celkem je připraveno zhruba 150 vědeckých přednášek a desítky posterů, které se taktéž budou prezentovat online.

Lasery jsou poměrně mladá vědecká oblast. Jejich princip popsal Albert Einstein už v roce 1917, nicméně první funkční laser vznikl až v roce 1960. „Už o tři roky později byl laser i v tehdejším Československu a začal rozvoj této technologie, kterou dnes využíváme v běžném životě,“ říká prof. Václav Kubeček a dodává: „Všichni používáme laserové tiskárny; laserový paprsek je důležitý pro kalibraci času družic, které používáme pro navigaci; laserem se řežou či vytvrzují různé materiály v průmyslové výrobě; laser pomáhá přenášet data v optických sítích; používá se v medicíně, kosmetice i vojenství a samozřejmě probíhá nadále vědecký výzkum v oblasti laserů a jistě se tedy najde i mnoho dalších uplatnění, která si dnes vůbec neumíme představit. A v tom nám pomáhají třeba právě i konference jako je Europhoton.“

V Česku je od roku 2018 jedno z nejmodernějších světových výzkumných laserových center – ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure) v Dolních Břežanech u Prahy, které má nejvýkonnější petawattový laserový systém HAPLS. V součinnosti s českými fyziky z Akademie věd ČR byl vyvinut ve známých amerických laboratořích Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) a již prokázal svou jedinečnost – nejen světovým rekordem diodově čerpaných petawattových laserů. Na jeho vývoji se podíleli a dále podílejí také studenti FJFI, zejména katedry fyzikální elektroniky, která se lasery zabývá.

Konference Europhoton se poprvé konala v roce 2004 v Lausanne a od té doby se pořádala ve dvouletých cyklech v Pise, Paříži, Hamburku, Stockholmu, Neuchatelu, Vídni a Barceloně.  Nyní tak probíhá její devátý ročník. Uspořádání konference je možné také díky finanční podpoře z projektu CAAS – Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778), který je spolufinancován Evropskou unií.