Největší konference částicové fyziky ICHEP2020, která probíhala mezi 28. červencem a 6. srpnem 2020, přilákala přes tři tisíce částicových fyziků. Původně přitom organizátoři počítali s tím, že do Prahy jich dorazí zhruba tisícovka, kvůli pandemii se ale plány musely změnit a konference se přesunula do online prostředí.

Celkem proběhlo v první části konference přes 800 paralelních přednášek, které běžely každý den ve 12-17 sekcích. Každou ze sekcí sledovalo zhruba 100 až 200 vědců. K tomu pak přibylo dalších 44 plenárních přednášek a 150 prezentací posterů. Odkazy na videozáznamy přednášek jsou i po ukončení konference na webu ichep2020.org.

„Částicová fyzika patří na ČVUT mezi nejvýznamnější výzkumné směry. Klíčové je naše zapojení do výzkumu v CERN, v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) a v neutrinových experimentech. Pro experimenty také vyvíjíme detektorové technologie,“ říká doc. Jaroslav Bielčík, který byl členem organizačního výboru konference. Podílel se na ní jako vedoucí výzkumného programu PARTPHYS, který je součástí projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) spolufinancovaného Evropskou unií. Tento projekt se také podílel na financování konference.

Na konferenci vystoupilo také 14 reprezentantů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Do organizace ICHEPu byla zapojena řada dalších pracovníků FJFI, například Jana Bielčíková spolukoordinovala programový výbor konference, Jaroslav Bielčík spolukoordinoval přípravu programu pro veřejnost, Barbara Trzeciak spoluvedla sekci Fyziky těžkých iontů, Miroslav Myška spoluvedl sekci Vzdělávání a popularizace a Michal Marčišovský spoluvedl sekci Detektorů. Na technické realizaci konference se pak podílel Zdeněk Hubáček, Kamil Augsten a také mnoho našich studentů.

Pracovníci FJFI a jejich příspěvky na konferenci ICHEP

Jakub Cimerman: Korelační femtoskopie v jádro-jaderných srážkách
Jakub Česka: Produkce mezonu Upsilon
Miroslav Myška: Model Herwig 7
Artem Isakov: Měření radiační zátěže pro experiment ALICE
Iurii Karpenko: Hydrodynamický popis jádro-jaderných srážek
Leszek Kosarzewski: Produkce mezonu Upsilon na experimentu STAR
Lukáš Kramárik: Produkce půvabných kvarků v experimentu STAR
Michal Křelina a Jan Nemčík: Elektroprodukce těžkých kvarkónií a předpovědi pro urychlovač EIC
Radka Sochorová: Produkce deuteronu v jádro-jaderných srážkách
Boris Tomášik: Fluktuace v počtu protonů v hmotě blízko kritického bodu
Solangel Rojas Torres: Dopředný difrakční detektor pro experiment ALICE
Tomáš Truhlář: Produkce pion-pion, kaon-kaon a proton-antiprotonových párů v experimentu STAR
Jan Vaněk: Produkce nabitých D mezonů v experimentu STAR

Velkou pozornost si získal také program určený nejširší veřejnosti, konkrétně přednáška nobelisty prof. Barryho Barishe, série videopřenosů a přednášek během středečního odpoledne 5. srpna 2020 a vizuálně hudební show ColliderScope Music ve čtvrtek večer, která program konference završila. Také tato část programu probíhala online a je možné ji vidět kdykoli na YouTube prostřednictvím odkazů v programu konference na webu.

Konferenci ICHEP společně připravily a organizovaly instituce podílející se na částicovém výzkumu: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).