V pondělí 3. srpna začne v 15.30 hod. slavnostní zahájení 40. plenárního zasedání největší vědecké konference částicové fyziky – ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics). Konference se koná jednou za dva roky a poprvé v historii získalo její pořadatelství Česko, nicméně kvůli epidemii se namísto Kongresového paláce Praha vědci scházejí letos online. Díky tomu se na konferenci sejde více než trojnásobek původně očekávaných vědců! V úvodu vědce pozdraví ministři, rektoři a další osobnosti, aby se program následně soustředil na částicovou fyziku.

„Jsem poctěn možností zahájit tuto konferenci. Můj tatínek byl vědec a ukázal mi, jakou důležitou roli věda v našem životě hraje,” pozdravil vědce hudebník Peter Gabriel, který je vyzval také k větší politické angažovanosti, aby pomohli bojovat proti sílícímu populismu.

„Je mi ctí přivítat vědce z celého světa. Tato konference je ukázkou mezinárodní vědecké spolupráce, která nezná hranice, zejména nyní, kdy je kompletně online. Oceňuji, že nejde jen o akci určenou pouze vědcům, ale součástí programu je také představení fascinujícího světa částicové fyziky široké veřejnosti. Užijte si konferenci a snad budeme mít příležitost se v Praze setkat i osobně na ICHEP2024,” uvádí ve své zdravici určené účastníkům konference ICHEP Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Podpora výzkumu, vývoje a inovací je jasná prioritou české vlády, která realizuje ambiciózní strategii zastřešenou sloganem Czech Republic – Country for the Future,” obrací se k vědcům Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR.

„Čekali jsme příjezd zhruba tisícovky, velmi optimisticky pak až 1200 vědců z celého světa. Nakonec jsme naplnili navýšenou kapacitu 3000 registrovaných účastníků, a protože jsme nechtěli, aby další zájemci o přenosy přišli, přidali jsme možnost pasivně sledovat konferenci přes YouTube kanály. Věřím, že byť se nebudeme moci sejít osobně, bude konference úspěšná a obohatí všechny zúčastněné,” říká prof. Zdeněk Doležal, zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a předseda lokálního organizačního výboru ICHEP 2020. Organizační výbor se navíc po této konferenci nerozpustí, protože o čtyři roky později se konference ICHEP do Prahy vrátí, tentokrát už snad v klasické podobě s osobním setkáním účastníků. „Nicméně je možné, že využijeme nové zkušenosti z online pořádání k tomu, abychom zkombinovali přednosti offline i online způsobu vedení konference,“ doplňuje prof. Zdeněk Doležal.

„Téměř týden před slavnostním zahájením už začal vědecký program. Od úterý 27. července tak běželo 17 paralelních sekcí s prezentacemi vědců z celého světa a tento program nyní pokračuje plenárním zasedáním a také programem určeným nejširší veřejnosti. V pondělí večer – 3. srpna 2020 od 20.00 hod. – máme nachystanou přednášku nositele Nobelovy ceny za objev gravitačních vln z roku 2017 Barryho Barishe, další zajímavý program je pak na celé odpoledne ve středu 5. srpna a celou konferenci zakončí hudebně vizuální show Colliderscope Music DJ Lawrence Lee z Harvardovy univerzity (USA) v pražském CrossClubu,“ říká doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI a jeden ze členů organizačního výboru ICHEP 2020. Kompletní program veřejné části je na webu: http://ichep2020.org/general-public.htm.

Konferenci ICHEP 2020, která je podpořena z projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd na ČVUT (CAAS) pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizují na národní úrovni instituce s klíčovým podílem na částicovém výzkumu: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).

Podrobnější informace najdete na webu konference ichep2020.org, můžete také sledovat její Twitter (@ICHEP2020) a stránku na Facebooku (ICHEP2020).