Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší události světa částicové fyziky, konferenci ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky. Ta letos, poprvé v historii, zavítá na přelomu července a srpna do Prahy. Společně ji pořádají všechna přední česká pracoviště zabývající se částicovou fyzikou: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).

„Chceme využít příležitost, kdy se Praha na týden stane světovou metropolí částicové fyziky k tomu, abychom náš obor přiblížili co nejširší veřejnosti a ukázali jí krásy i reálné přínosy, které možná u tohoto de facto základního výzkumu nejsou tím prvotním motorem bádání, ale přesto existují,” říká prof. Zdeněk Doležal, zástupce ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a předseda lokálního organizačního výboru ICHEP 2020.

„Do Prahy na konci července zamíří na 1200 vědců včetně nositelů Nobelových cen zabývajících se částicovou fyzikou. Že se nám tuto akci podařilo pro Prahu získat, je důkazem, že česká částicová fyzika má ve světě dobré jméno,“ vysvětluje doc. Jaroslav Bielčík z katedry fyziky FJFI a jeden ze členů organizačního výboru ICHEP 2020. „Workshop BeInspired@ICHEP2020 jsme vytvořili pro to, abychom se o nadšení pro částicovou fyziku mohli podělit se zapálenými středoškoláky i dalšími studenty,“ dodává Jaroslav Bielčík.

BeInspired@ICHEP2020

Inspirační setkání BeInspired@ICHEP2020 proběhne v pátek 14. února 2020 od 10.00 hod. v budově FJFI. Přihlásilo se na něj 120 studentů základních, středních i vysokých škol, pro které si organizátoři z FJFI, MFF UK a FZÚ připravili stručné představení částicové fyziky a světa urychlovačů částic, zvláště pak velkého hadronového urychlovače (LHC), který provozuje CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum).

Poté se účastníci rozdělí do menších skupin, které postupně budou stavět mlžné komory, jednoduchá zařízení pro detekci kosmického záření; pracovat s daty srážek částic v rámci experimentu ATLAS a seznámí se s tokamakem Golem, který umí vytvořit fúzi podobnou té, která probíhá ve hvězdách. Ještě před obědem se všichni studenti opět sejdou, aby pod vedením Michaela Hocha, který se v CERN podílí na uměleckém projektu Arts at CERN, vyzkoušeli hromadnou pohybovou aktivitu.

Po obědě se pak skupinky dostřídají na jednotlivých částech programu a pod vedením Michaela Hocha a malíře a grafika prof. Vladimíra Kokolii z Akademie výtvarných umění budou v kreativních dílnách vymýšlet a testovat různé způsoby uměleckého ztvárnění světa částicové fyziky. To by jim mělo pomoci při přípravě vlastních děl, která pak budou moci až do konce května připravit.

Výjimečná konference ICHEP 2020

Mezinárodní konference ICHEP 2020 bude probíhat od 30. července do 5. srpna 2020 v Kongresovém centru Praha. Jde o výroční 40. ročník této události, která se opakuje ve dvouletém cyklu. Předchozí konference byla v jihokorejském Soulu. Vědci na konferenci představí nejnovější poznatky, ale také plány na další rozvoj vědy a bádání. Pořádání konference podpořilo také Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS).

Podrobnější informace najdete na webu konference, můžete také sledovat její Twitter (@ICHEP2020) a stránku na Facebooku.