doc. Libor Šnobl

doc. Libor Šnobl

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT). Ocenění za práci Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech si převzali 21. ledna 2020 v Betlémské kapli na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT.

Společná práce doc. Libora Šnobla a Antonelleho Marchesiella zlepší pochopení superintegrabilních systémů, zejména při porovnání systémů s magnetickými poli a systémů s pouze skalárním potenciálem, jakož i k možným fyzikálním aplikacím, např. ve fyzice plazmatu. Superintegrabilní systémy, tj. integrovatelné systémy, které mají další dodatečné integrály pohybu, tvoří důležitou třídu mechanických systémů. Hlavní těžiště výzkumu spočívá ve zkoumání superintegrability v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech. Jeho výsledky jsou relevantní např. při výzkumu magnetických nádob potřebných pro udržení plazmatu při termojaderné fúzi.

„Práce je výsledkem intenzívní mezinárodní spolupráci. Hlavním partnerským pracovištěm je Centre de recherches mathématiques, Université de Montréal, jehož laboratoře matematické fyziky je doc. Libor Šnobl od roku 2018 externím asociovaným členem a jež je primárním působištěm prof. Pavla Winternitze,“ upřesňuje navrhovatel prof. Igor Jex.

Slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli

Slavnostní zasedání vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli

Dosažené výsledky byly publikovány v pěti článcích v mezinárodních impaktovaných časopisech. Dva z těchto článků byly navíc editory vybrány do kolekce IOPselect, jeden z nich byl oceněn zařazením mezi Highlights of 2015 časopisu Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical.

Sébastien Bertrand pobývá na ČVUT v rámci svého dvouletého postdoktorandského stipendia Fonds de Recherche du Québec: Nature et Technologie a získal další dvouleté stipendium na období 2020-2021 agentury Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

Doc. Libor Šnobl působí na Katedře fyziky FJFI a kromě toho je proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční styky. Spolu s prof. Editou Pelantovou také v rámci výzkumného programu Matematika, matematická fyzika a teoretický výzkum (THEORY) vede tým Kombinatorní a algebraické struktury, teoretická informatika, který tvoří 13 pracovníků FJFI a FIT.

Nominovaný soubor výsledků je obsažen v následujících pěti publikacích:

  1. Marchesiello, A.; Šnobl, L.; Winternitz, P. Three-dimensional superintegrable systems in a static electromagnetic field. J. Phys. A 48 (2015), no. 39, 395206, 24 pp. & Highlights of 2015 of J. Phys. A  & IOPSelect.
  2. Marchesiello, A.; Post, S.; Šnobl, L. Third-order superintegrable systems with potentials satisfying only nonlinear equations. J. Math. Phys. 56 (2015), no. 10, 102104, 11 pp.
  3. Marchesiello, A.; Šnobl, L. Superintegrable 3D systems in a magnetic field corresponding to Cartesian separation of variables. J. Phys. A 50 (2017), no. 24, 245202, 24 pp.
  4. Marchesiello, A.; Šnobl, L.; Winternitz, P. Spherical type integrable classical systems in a magnetic field. J. Phys. A 51 (2018), no. 13, 135205, 24 pp. & IOPSelect.
  5. Marchesiello, A.; Šnobl, L. An infinite family of maximally superintegrable systems in a magnetic field with higher order integrals. SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 14 (2018), Paper No. 092, 11 pp.