Vědci, vrcholoví manažeři, programátoři, vysoce postavení státní úředníci, ale i třeba specializovaní odborníci v nemocnicích či na různých dalších pracovištích – na všech takových místech pracují absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ta sice hodně staví na svém vědeckém zaměření a už od magisterského stupně zapojuje studenty do výzkumu, nicméně i z praxe je o její studenty velký zájem. Přesvědčit se o tom mohou i návštěvníci Dne otevřených dveří na fakultě v úterý 26. listopadu 2019 od 9.00 hodin.

„Fakulta dlouhodobě spolupracuje s několika desítkami nejrůznějších institucí a firem z různých oborů a zemí a vědecká činnost se zčásti realizuje právě i pro externí partnery. Nejde jen o to porozumět svému oboru, ale studenti se učí také týmové spolupráci a komunikaci a tyto dovednosti a znalosti jsou velmi ceněné nejen na univerzitní půdě,“ vysvětluje prof. Igor Jex, děkan FJFI. Studenti často pracují i na projektech v zahraničí – například ve švýcarském CERNu, ve Francii na projektu ITER, v USA na BNL a dalších.

Fakulta se může pochlubit vysokým podílem doktorandů na celkovém počtu studentů – je jich přes 25 procent. „Nezastíráme, že studium na naší fakultě je náročné, nicméně díky zapojení do výzkumu už v rámci navazujícího studia mohou relativně jednoduše udělat další krok a získat kromě magisterského také doktorský titul. Ostatně se zapojením studentů počítá i jeden z největších projektů hrazených z fondů EU, který ČVUT v Praze získalo, projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS),“ dodává prof. Igor Jex, který je mimo jiné ředitelem projektu CAAS. Z celkového počtu více než 1200 studentů jich v doktorském studiu na FJFI v akademickém roce 2019/20 studuje přes 300.

Fakulta láká na unikátní zařízení i zajímavý program

Na Dni otevřených dveří na FJFI v Praze, který probíhá od 9.00 do 15.00 hodin, se studenti mohou podívat do všech hlavních prostor fakulty. Těžiště programu včetně odpolední přednášky o studiu se koná v hlavní budově fakulty v Břehové ulici 7 (Praha 1), kde je také v přízemí umístěn fúzní reaktor – tokamak; doprovodné akce pak budou připravené v budovách v Trojanově 13 (Praha 2) a V Holešovičkách 2 (Praha 8), kde se zájemci mohou zblízka podívat na školní štěpný jaderný reaktor.

Zájemci se kromě zmíněných pracovišť mohou seznámit také s počítačovými systémy pro vysoce výkonné výpočty, lasery, vybavením pro práci s plasmatem, nanotechnologickými a chemickými laboratořemi a dalšími zařízeními. Budou pro ně připravené také přednášky z různých oblastí, které fakulta pokrývá, jako je částicová, radiologická či matematická fyzika a mnohé další. Podrobný program je na webových stránkách.

Fakulta se od svého vzniku v roce 1955 zaměřovala na vzdělávání a výzkum v jaderných oborech, ale záběr rozšířila na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. Dnes poskytuje vysokoškolské vzdělání vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům.

Přípravný kurz z M a F

Spolu se Dnem otevřených dveří na FJFI začíná také oblíbený bezplatný přípravný kurz z matematiky a fyziky k přijímacím zkouškám pro studium na VŠ. Jde o ideální způsob přípravy nejen pro přijímačky, ale i k maturitě. Během jednotlivých hodin (asi 60 až 90 minut) účastníci řeší typové příklady z matematiky a fyziky. V přednáškách z fyziky je navíc věnována pozornost i některým jejím novým partiím. Kurz je volně přístupný bez povinné registrace, lze se přidat kdykoli v jeho průběhu.